LAPORAN SENARAI PENGELUARAN LESEN

Tarikh Lesen Dikeluarkan : 01/01/2016 hingga 31/12/2019
Jenis Lesen : Pengendali Racun Makhluk Perosak
Kategori Permohonan : Semua Kategori Permohonan
Negeri : KEDAH

BIL NAMA SYARIKAT NO. ROC NO. TELEFON NO. FAKS NO. LESEN TARIKH TERIMA
PERMOHONAN
TARIKH
DIKELUARKAN
TEMPOH SAH LESEN KATEGORI
PERMOHONAN
DARI HINGGA
1. ADVANCE PEST MANAGEMENT SDN. BHD.  1109412T  047328066  047329066  PCO/02/1385/2016/341  14/11/2016  17/11/2016  13/07/2015  12/07/2017   PINDAAN 
2. ADVANCE PEST MANAGEMENT SDN. BHD.  1109412T  047328066  047329066  PCO/02/1385/2017/131  18/04/2017  18/04/2017  13/07/2017  12/07/2019   MEMBAHARUI 
3. ADVANCE PEST MANAGEMENT SDN. BHD.  1109412T  047328066  047329066  PCO/02/1385/2019/257  12/06/2019  26/06/2019  13/07/2019  12/07/2021   MEMBAHARUI 
4. AL - EDRUS ENTERPRISE  AS0301303U      PCO/02/2362/2019/122  28/01/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   BAHARU 
5. ANA BAKTI ENTERPRISE  AS0309284W    04-4175989  PCO/02/2296/2018/131  18/07/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   BAHARU 
6. AZIMAN PEST SOLUTION ENTERPRISE  KV0007066M  012-4052035  04-9559878  PCO/02/2012/16/009  13/01/2016  13/01/2016  13/01/2016  12/01/2018   BAHARU 
7. AZIMAN PEST SOLUTION ENTERPRISE  KV0007066M  012-4052035  04-9559878  PCO/02/2012/2018/37  02/02/2018  20/02/2018  20/02/2018  19/02/2020   MEMBAHARUI 
8. AZM REALITY ENTERPRISE  KV004691W      PCO/02/2433/2019/478  18/10/2019  19/12/2019  19/12/2019  18/12/2021   BAHARU 
9. BUMIKAWI PEST SERVICES SDN. BHD.  925358P  04-9664533  04-9664372  PCO/02/2417/2019/414  03/11/2019  05/11/2019  31/10/2019  30/10/2021   BAHARU 
10. EMQUA ENTERPRISE  RA0012763W  04-7349070    PCO/02/1198/2016/095  09/03/2016  31/03/2016  31/03/2016  30/03/2018   MEMBAHARUI 
11. EMQUA ENTERPRISE  RA0012763W  04-7349070    PCO/02/1198/2018/82  19/03/2018  14/03/2018  30/03/2018  29/03/2020   MEMBAHARUI 
12. GENIUS PEST & ENVIRONMENTAL SERVICES  AS0332688T  047300122  047300122  PCO/02/1557/2019/66  11/12/2018  14/12/2018  09/12/2018  08/12/2020   MEMBAHARUI 
13. GENIUS PEST& ENVIRONMENTAL SERVICES  AS0332688-T  04-7300122    PCO/02/1557/2016/348  17/11/2016  09/12/2016  09/12/2016  08/12/2018   MEMBAHARUI 
14. ISLAND PEST CONTROL  PG0091461K      PCO/02/2212/2017/266  28/08/2017  30/08/2017  30/08/2017  29/08/2019   BAHARU 
15. ISLAND PEST CONTROL  PG0091461K      PCO/02/2212/2019/436  25/09/2019  18/11/2019  19/11/2019  18/11/2021   MEMBAHARUI 
16. IWANI PEST SERVICE  PG0401120H      PCO/03/2304/2018/165  30/05/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   BAHARU 
17. JAMES WHITE ANTS DESTROYING (KULIM) SDN. BHD.  564283X  044849255  044849279  PCO/02/1508/2016/099  03/03/2016  31/03/2016  11/04/2016  10/04/2018   MEMBAHARUI 
18. JAMES WHITE ANTS DESTROYING (KULIM) SDN. BHD.  564283X  044849255  044849279  PCO/02/1508/2019/91(SALINAN KE 2)  22/10/2018  14/12/2018  11/04/2018  10/04/2020   MEMBAHARUI 
19. JIYA UTAMA TRADING  AS0370817V  047822024    PCO/02/2416/2019/401  03/09/2019  22/10/2019  04/10/2019  03/10/2021   BAHARU 
20. LKHDI ENTERPRISE  PG0274173M    044955732  PCO/02/2180/2017/191  08/06/2017  09/06/2017  09/06/2017  08/06/2019   BAHARU 
21. LKHDI ENTERPRISE  PG0274173M    044955732  PCO/02/2180/2019/353  15/07/2019  11/10/2019  05/08/2019  04/08/2021   MEMBAHARUI 
22. MERCURY PEST CONTROL  AS0184511H  044217854  044255853  PCO/02/2016/228  26/05/2016  23/08/2016  23/08/2016  22/08/2018   BAHARU 
23. MERCURY PEST CONTROL  AS0184511H  044217854  044255853  PCO/02/2321/2018/247  17/08/2018  14/09/2018  23/08/2018  22/08/2020   MEMBAHARUI 
24. MSZ SEPAKAT PEST CONTROL  KC0020954X      PCO/02/1597/2017/039  03/02/2017  20/02/2017  20/02/2017  19/02/2019   MEMBAHARUI 
25. MSZ SEPAKAT PEST CONTROL  KC0020954X  047821090    PCO/02/1597/2019/176  28/01/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   MEMBAHARUI 
26. NARRESH PEST CONTROL SERVICE  KC0023973V      PCO/02/2425/2019/451  30/10/2019  06/12/2019  06/11/2019  05/11/2021   BAHARU 
27. NATURAL SCIENTIFIC SDN. BHD.  451498K  04-4238188  04-4255177  PCO/02/101/2017/271  25/08/2017  30/08/2017  11/09/2017  10/09/2019   MEMBAHARUI 
28. NATURAL SCIENTIFIC SDN. BHD.  451498K  04-4238188  04-4255177  PCO/02/101/2019/447  25/10/2019  23/11/2019  22/11/2019  21/11/2021   MEMBAHARUI 
29. NLC GENERAL PEST CONTROL SDN. BHD  453848K  047206688  047206689  PCO/02/623/2019/297  28/06/2019  28/06/2019  29/07/2019  28/07/2021   MEMBAHARUI 
30. NLC GENERAL PEST CONTROL SDN. BHD.  453848K  04-7206688  04-7206689  PCO/02/623/2017/155  23/05/2017  24/05/2017  30/07/2017  29/07/2019   MEMBAHARUI 
31. NOPEST SERVICES & TRADING  AS0308363K      PCO/02/173/2018/197  06/06/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
32. NOPEST SERVICES & TRADING  AS0308363K      PCO/02/1733/2016/158  05/05/2016  31/05/2016  26/06/2016  25/06/2018   MEMBAHARUI 
33. NORTHERN BUG EZZ PEST  PG0360828  044911080    PCO/02/2048/2016/164  26/05/2016  31/05/2016  31/05/2016  30/05/2018   BAHARU 
34. NORTHERN BUG EZZ PEST  PG0360828  044911080    PCO/02/2048/2018/153  17/04/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
35. NR PEST CONTROL SERVICES  PG0308976U  044210249    PCO/02/2018/16/040  02/02/2016  04/02/2016  04/02/2016  03/02/2018   BAHARU 
36. NR PEST CONTROL SERVICES  PG0308976U  044210249    PCO/02/2018/2018/44  16/01/2018  20/02/2018  20/02/2018  19/02/2020   MEMBAHARUI 
37. ONEL PEST ENVIRONMENTAL SERVICES  AS0284337W  047310881  047310881  PCO/02/1282/2018/259  03/09/2018  14/09/2018  14/09/2018  13/09/2020   MEMBAHARUI 
38. ONEL PEST ENVIRONMENTAL SERVICES  AS284337W      PCO/02/1282/16/027  30/12/2015  13/01/2016  13/01/2016  12/01/2018   MEMBAHARUI 
39. PENSO SUN ENTERPRISE  AS0247075X      PCO/02/182/2017/197  19/06/2017  20/06/2017  03/07/2017  02/07/2019   MEMBAHARUI 
40. PENSO SUN ENTERPRISE  AS0247075X      PCO/02/182/2019/274  14/06/2019  05/08/2019  03/07/2019  02/07/2021   MEMBAHARUI 
41. PESTEC ENVIROMENTAL SERVICES  AS0202644  04-4318101    PCO/02/767/2017/100  28/03/2017  31/03/2017  15/05/2017  14/05/2019   MEMBAHARUI 
42. PESTEC ENVIRONMENTAL SERVICES  AS0202644  04-4318101    PCO/02/767/2019/232  12/03/2019  20/07/2019  15/05/2019  14/05/2021   MEMBAHARUI 
43. PROTEC DINAMIC ENTERPRISE  IP0299144P      PCO/02/2173/2017/152  23/05/2017  24/05/2017  24/05/2017  23/05/2019   BAHARU 
44. RENPEST SERVICES  PG0066655W  04-4912969  044912969  PCO/02/1222/2017/285  28/08/2017  30/08/2017  11/11/2017  10/11/2019   MEMBAHARUI 
45. RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD.  12889M  04-4422055  04-4423085  PCO/02/1607/16/045  03/02/2016  04/02/2016  20/03/2016  19/03/2018   MEMBAHARUI 
46. RIMBUN SEPAKAT ENTERPRISE  AS0205396V      PCO/02/2398/2019/299  17/04/2019  26/06/2019  26/06/2019  25/06/2021   BAHARU 
47. ROFISMA MAJU ENTERPRISE  PG0109032H    044955732  PCO/02/1254/2017/132  18/04/2017  18/04/2017  17/04/2017  16/04/2019   MEMBAHARUI 
48. ROFISMA MAJU ENTERPRISE  PG0109032H    044955732  PCO/02/1254/2019/156  04/02/2019  13/03/2019  17/04/2019  16/04/2021   MEMBAHARUI 
49. SALLYRICH RESOURCES  KC0008911D      PCO/02/2437/2019/489  25/09/2019  30/12/2019  30/12/2019  29/12/2021   BAHARU 
50. SBS PEST & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS  002759703X      PCO/02/2419/2019/429  07/08/2019  11/11/2019  06/11/2019  05/11/2021   BAHARU 
51. SP PEST CONTROL & GENERAL SERVICE  AS0127192H  044252271  044229598  PCO/11/1461/2018/163  12/07/2018  17/08/2018  12/08/2018  11/08/2020   MEMBAHARUI 
52. SP PEST CONTROL AND GENERAL SERVICES  AS0127192-H  04-4252271    PCO/02/268/2016/203  25/07/2016  12/08/2016  12/08/2016  11/08/2018   MEMBAHARUI 
53. SUPERKILL PEST MANAGEMENT SDN BHD  527114-A  044901071  044906088  PCO/02/051/2017/339  27/10/2017  31/10/2017  05/11/2017  04/11/2019   MEMBAHARUI 
54. TELEPEST MANAGEMENT AND SERVICES SDN BHD  1256679M  04-4958720    PCO/02/2396/2019/266  25/03/2019  26/06/2019  26/06/2019  25/06/2021   MEMBAHARUI 
55. WAWASAN BAYU ENTERPRISE  KC0018942M      PCO/02/2400/2019/313  18/04/2019  26/06/2019  26/06/2019  25/06/2021   BAHARU 
56. WH AWANA SDN BHD  1001558A      PCO/02/2360/2019/120  13/03/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   BAHARU 
57. YDA GLOBAL  RA0039505M  04-7308650    PCO/02/2084/2016/232  15/08/2016  23/08/2016  23/08/2016  22/08/2018   BAHARU 
58. YDA GLOBAL  RA0039505M  04-7308650    PCO/02/2084/2018/187  23/06/2018  30/07/2018  22/08/2018  21/08/2020   MEMBAHARUI