LAPORAN SENARAI PENGELUARAN LESEN

Tarikh Lesen Dikeluarkan : 01/01/2016 hingga 31/12/2019
Jenis Lesen : Pengendali Racun Makhluk Perosak
Kategori Permohonan : Semua Kategori Permohonan
Negeri : SELANGOR

BIL NAMA SYARIKAT NO. ROC NO. TELEFON NO. FAKS NO. LESEN TARIKH TERIMA
PERMOHONAN
TARIKH
DIKELUARKAN
TEMPOH SAH LESEN KATEGORI
PERMOHONAN
DARI HINGGA
1. 2M HYGIENE SDN. BHD  958327P  0351228699  0351228599  PCO/10/1524/2016/086  28/03/2016  31/03/2016  09/05/2016  08/05/2018   MEMBAHARUI 
2. AAE RESOURCES  001825861H      PCO/10/2137/2017/041  06/02/2017  20/02/2017  20/02/2017  19/02/2019   BAHARU 
3. ABJJ RESOURCES  001392221H  03 55691211  03 55695714  PCO/10/524/2017/061  14/03/2017  14/03/2017  02/04/2017  01/04/2019   MEMBAHARUI 
4. ABJJ RESOURCES  001392221H  03 55691211  03 55695714  PCO/10/524/2019/145  18/02/2019  13/03/2019  02/04/2019  01/04/2021   MEMBAHARUI 
5. ABS PEST CONTROL SDN. BHD  1141202K  03 87405916  03 87405916  PCO/10/2072/2016/215  15/07/2016  12/08/2016  12/08/2016  11/08/2018   BAHARU 
6. ABS PEST CONTROL SDN. BHD  1141202K  03 87405916  03 87405916  PCO/10/2072/2018/260  09/08/2018  14/09/2018  12/08/2018  11/08/2020   MEMBAHARUI 
7. ACMA PEST CONTROL  001454210U    0378472354  PCO/10/533/2016/347  09/12/2016  09/12/2016  05/12/2016  04/12/2018   MEMBAHARUI 
8. ACMA PEST CONTROL  001454210U    03 78472354  PCO/10/533/2019/61  23/11/2018  14/12/2018  05/12/2018  04/12/2020   MEMBAHARUI 
9. ACME ASIA TERMITES & PEST CONTROL  002455974A    0193191500  PCO/10/2007/16/007  06/01/2016  13/01/2016  13/01/2016  12/01/2018   BAHARU 
10. ACME ASIA TERMITES & PEST CONTROL  002455974A    0193191500  PCO/10/2264/2018/14  25/12/2017  09/02/2018  09/02/2018  08/02/2020   MEMBAHARUI 
11. ADABI CONSUMER INDUSTRIES SDN. BHD  116069M  03 60923677  03 60926458  PCO/10/2365/2019/135  08/03/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   BAHARU 
12. ADAMZ PEST MANAGEMENT  SA0137297H  0333926288  0333926288  PCO/10/1726/2016/131  05/04/2016  29/04/2016  16/05/2016  15/05/2018   MEMBAHARUI 
13. ADELLE SERVICES  000746475D      PCO/10/1525/2016/294  30/09/2016  04/10/2016  07/11/2016  06/11/2018   MEMBAHARUI 
14. ADELLE SERVICES  000746475D      PCO/10/1525/2018/220  04/07/2018  30/07/2018  07/11/2018  06/11/2020   MEMBAHARUI 
15. ADK LAKSAMANA ENTERPRISE  002299598H  03 61855990    PCO/10/2210/2017/264  28/08/2017  30/08/2017  30/08/2017  29/08/2019   BAHARU 
16. AFFORD MANAGEMENT & SERVICES SDN. BHD  1161601V      PCO/10/1922/2017/146  03/04/2017  09/05/2017  09/12/2017  08/12/2019   MEMBAHARUI 
17. AFFORD MANAGEMENT & SERVICES SDN. BHD  1161601V      PCO/10/1922/2019/423  20/08/2019  06/11/2019  08/12/2019  07/12/2021   MEMBAHARUI 
18. AGV BUILDERS SDN. BHD  1244798V      PCO/10/2353/2019/98  05/03/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   BAHARU 
19. AJ PEST SERVICE  002357190P      PCO/10/2155/2017/079  23/03/2017  31/03/2017  31/03/2017  30/03/2019   BAHARU 
20. AJ PEST SERVICE  002357190P      PCO/10/2155/2019/216  13/03/2019  13/03/2019  31/03/2019  30/03/2021   MEMBAHARUI 
21. AJQ MESRA SDN. BHD  951620D  0387406875  0387406875  PCO/10/1388/2016/096  18/03/2016  31/03/2016  31/03/2016  30/03/2018   MEMBAHARUI 
22. AJQ MESRA SDN. BHD  951620D  03 87406875  03 87406875  PCO/10/1388/2018/66  13/02/2018  23/02/2018  30/03/2018  29/03/2020   MEMBAHARUI 
23. ALCANTARA RESOURCES  SA0062565P      PCO/10/2370/2019/148  05/03/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   BAHARU 
24. AMSIL JJ (M) SDN. BHD  722206U  0333932471  0333932471  PCO/10/992/2017/019  11/01/2017  13/01/2017  13/01/2017  12/01/2019   MEMBAHARUI 
25. AMSIL JJ (M) SDN. BHD  722206U  0333932471  0333932471  PCO/10/992/2019/124  04/01/2019  13/03/2019  13/01/2019  12/01/2021   MEMBAHARUI 
26. ANDIKAS MANAGEMENT & SERVICES (M) SDN. BHD  794078T  03 77816066  03 77721586  PCO/10/684/2016/154  31/05/2016  31/05/2016  16/06/2016  15/06/2018   MEMBAHARUI 
27. ANDIKAS MANAGEMENT & SERVICES (M) SDN. BHD  794078T  03 77816066  03 77721586  PCO/10/684/2018/178  24/05/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
28. ANIKA MARKETING AND SUPPLIES  000933591M  0342705424    PCO/10/963/2016/115  28/04/2016  29/04/2016  26/06/2016  25/06/2018   MEMBAHARUI 
29. ANIKA MARKETING AND SUPPLIES  000933591M  03 42705424    PCO/10/963/2018/140  31/08/2018  30/07/2018  25/06/2018  24/06/2020   MEMBAHARUI 
30. ANRE IMPIAN VENTURES  002558746D      PCO/10/2103/2016/314  14/10/2016  20/10/2016  20/10/2016  19/10/2018   BAHARU 
31. ANRE IMPIAN VENTURES  002558746D      PCO/10/2103/2019/27  18/10/2018  14/12/2018  20/10/2018  19/10/2020   MEMBAHARUI 
32. ANTI PEST MANAGEMENT SERVICES SDN. BHD.  457904V  0380231888  0380233779  PCO/10/072/2017/273  21/08/2017  30/08/2017  11/09/2017  10/09/2019   MEMBAHARUI 
33. ANTI PEST MANAGEMENT SERVICES SDN. BHD.  457904V  0380231888  0380233779  PCO/10/072/2019/302  25/07/2019  05/08/2019  11/09/2019  10/09/2021   MEMBAHARUI 
34. ANTICIMEX PEST MANAGEMENT SDN. BHD  473728U  03 56142413  03 56142413  PCO/10/2156/2019/77  23/11/2018  14/12/2018  31/03/2019  30/03/2021   MEMBAHARUI 
35. ANTICIMEX PEST MANAGEMENT SDN. BHD.  473728U  0351248482  0351228299  PCO/10/2156/2017/080  23/03/2017  31/03/2017  31/03/2017  30/03/2019   BAHARU 
36. ANTIPEST & HYGIENE ENTERPRISE  SA0341290M    admin@antipesthygiene.com  PCO/10/2255/2017/389  07/12/2017  08/12/2017  08/12/2017  07/12/2019   BAHARU 
37. ANTZ-SIGN (M) SDN. BHD  472558W  0332906366  0332918366  PCO/10/045/2017/223  14/07/2017  21/07/2017  08/09/2017  07/09/2019   MEMBAHARUI 
38. ANTZ-SIGN (M) SDN. BHD  472558W  03 32906366  03 32918366  PCO/10/045/2019/337  08/07/2019  08/09/2019  08/09/2019  07/09/2021   MEMBAHARUI 
39. ARCA SUTERA SDN BHD  784415U  03 80716445  03 80716445  PCO/10/1558/2017/190  08/06/2017  09/06/2017  03/07/2017  02/07/2019   MEMBAHARUI 
40. ARMADA VEKTOR SDN. BHD  1188131X  0380518643  0380518643  PCO/10/2062/2016/182  20/06/2016  30/06/2016  30/06/2016  29/06/2018   BAHARU 
41. ARUS MEGA NIAGA  001985052U    0387413683  PCO/10/2138/2017/042  08/02/2017  20/02/2017  20/02/2017  19/02/2019   BAHARU 
42. ARUS MEGA NIAGA  001985052U    0387413683  PCO/10/2138/2019/315  03/04/2019  07/10/2019  05/08/2019  04/08/2021   MEMBAHARUI 
43. ASTARA JS ENTERPRISE  MA0079661X      PCO/10/741/2017/188  07/06/2017  09/06/2017  09/06/2017  08/06/2019   MEMBAHARUI 
44. ATH SERVICES & TRADING  NS0159739D      PCO/10/2122/2017/003  11/01/2017  13/01/2017  13/01/2017  12/01/2019   BAHARU 
45. ATH SERVICES & TRADING  NS0159739D      PCO/10/2122/2019/93  22/02/2019  13/03/2019  14/01/2019  13/01/2021   MEMBAHARUI 
46. AURA PEST CONTROL SDN. BHD  860125M  0379585936  0379585936  PCO/10/351/2017/276  25/08/2017  30/08/2017  13/08/2017  12/08/2019   MEMBAHARUI 
47. AURA PEST CONTROL SDN. BHD  860125M  0379585936  0379585936  PCO/10/351/2019/373  29/07/2019  16/10/2019  12/08/2019  11/08/2021   MEMBAHARUI 
48. AWESOME PESTGONE SERVICES  002990194T      PCO/10/2426/2019/452  03/10/2019  04/12/2019  04/12/2019  03/12/2021   BAHARU 
49. AZA PEST CONTROL SERVICE  002000812W      PCO/10/1428/2017/173  08/06/2017  09/06/2017  05/06/2017  04/06/2019   MEMBAHARUI 
50. AZA PEST CONTROL SERVICE  002000812W      PCO/10/1428/2019/244  10/06/2019  26/06/2019  06/06/2019  05/06/2021   MEMBAHARUI 
51. BARONG EMAS ENTERPRISE  SA0000115P  0355100916  0355106698  PCO/10/967/2016/071  17/02/2016  26/02/2016  26/02/2016  25/02/2018   MEMBAHARUI 
52. BARONG EMAS ENTERPRISE  SA0000115P  03 55237410  03 55116884  PCO/10/967/2018/176  28/05/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
53. BERPADU B.M ENTERPRISE  001016333W      PCO/10/138/2016/267  29/08/2016  30/08/2016  17/10/2016  16/10/2018   MEMBAHARUI 
54. BERPADU B.M ENTERPRISE  001016333W  03 31660125  03 31657144  PCO/10/138/2019/85  12/12/2018  14/12/2018  17/10/2018  16/10/2020   MEMBAHARUI 
55. BI GUIDANCE SDN. BHD  1223269V      PCO/10/2306/2018/181  31/05/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   BAHARU 
56. BINOR TRADING SDN. BHD  1090509K  0355230588  0355230586  PCO/10/2067/2016/204  19/04/2016  12/08/2016  12/08/2016  11/08/2018   BAHARU 
57. BINOR TRADING SDN. BHD  1090509K  0355230588  0355230586  PCO/10/2067/2018/245  10/08/2018  14/09/2018  12/08/2018  11/08/2020   MEMBAHARUI 
58. BUGSOFF ENTERPRISE  001834304T  0387513097    PCO/10/2146/2017/057  14/03/2017  14/03/2017  14/03/2017  13/03/2019   BAHARU 
59. BUMI PEST SDN BHD  100203W  03 78455113  03 78455112  PCO/10/056/2017/275  25/08/2017  30/08/2017  08/09/2017  07/09/2019   MEMBAHARUI 
60. BUMI PEST SDN BHD  100203W  03 78455113  03 78455112  PCO/10/056/2019/334  05/07/2019  07/09/2019  07/09/2019  06/09/2021   MEMBAHARUI 
61. BUSTANIAGA SDN. BHD.  444747V  035722136    PCO/10/286/2016/118  22/04/2016  29/04/2016  09/07/2016  08/07/2018   MEMBAHARUI 
62. BUSTANIAGA SDN. BHD.  444747V  03 51221136  03 51221137  PCO/10/286/2018/154  19/04/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
63. CENGAL KUKUH ENTERPRISE  001971341T      PCO/10/1291/2017/302  20/09/2017  21/09/2017  21/09/2017  20/09/2019   MEMBAHARUI 
64. CHATEAU SCS (M) SDN. BHD  860448H    0333444808  PCO/10/1874/2017/280  28/08/2017  30/08/2017  11/09/2017  10/09/2019   MEMBAHARUI 
65. CHATEAU SCS (M) SDN. BHD  860448H  03-33444808  0333444808  PCO/10/1874/2019/346  10/07/2019  09/10/2019  10/09/2019  09/09/2021   MEMBAHARUI 
66. CIPTA SEPAKAT SDN. BHD  366546W  03 55100916  03 55116884  PCO/10/585/2018/51  23/01/2018  20/02/2018  20/02/2018  19/02/2020   MEMBAHARUI 
67. CITRA RESOURCES & SERVICES  SA0227965A      PCO/10/2161/2017/085  28/03/2017  31/03/2017  31/03/2017  30/03/2019   BAHARU 
68. CITRA RESOURCES & SERVICES  SA0227965A      PCO/10/2161/2019/253  29/03/2019  26/06/2019  31/03/2019  30/03/2021   MEMBAHARUI 
69. CITRAPEST SDN. BHD  1291650W  03 60382103    PCO/10/2381/2019/252  05/04/2019  26/06/2019  26/06/2019  25/06/2021   BAHARU 
70. CLASSIC PEST CONTROL  001186405U  03 51226022  03 51216462  PCO/10/094/2016/238  29/07/2016  12/08/2016  12/09/2016  11/09/2018   MEMBAHARUI 
71. CLASSIC PEST CONTROL  001186405U  03 51226022  03 51216462  PCO/10/094/2018/207  26/06/2018  30/07/2018  12/09/2018  11/09/2020   MEMBAHARUI 
72. COLONY PESTWORKS MANAGEMENT SDN BHD  952406W      PCO/10/1406/2016/272  21/09/2016  22/09/2016  21/09/2016  20/09/2018   MEMBAHARUI 
73. COLONY PESTWORKS MANAGEMENT SDN BHD  952406W  03 55690309    PCO/10/1406/2019/190  05/03/2019  13/03/2019  22/03/2019  21/03/2021   MEMBAHARUI 
74. CTM PEST SOLUTIONS  SA0345247W  0333726103  0333725600  PCO/10/2056/2016/176  14/06/2016  30/06/2016  30/06/2016  29/06/2018   BAHARU 
75. CTM PEST SOLUTIONS  SA0345247W      PCO/10/2056/2019/176  19/11/2018  14/12/2018  14/12/2018  13/12/2020   MEMBAHARUI 
76. DAUN PEST CONTROL AND HYGIENE SERVICES  SA0162975H  0392813682  0392813682  PCO/10/1615/16/017  06/01/2016  13/01/2016  27/01/2016  26/01/2018   MEMBAHARUI 
77. DAUN PEST CONTROL AND HYGIENE SERVICES  SA0162975H  03 92813682  03 92813682  PCO/10/1615/2017/279  28/08/2017  30/08/2017  27/01/2018  26/01/2020   MEMBAHARUI 
78. DAUN PEST CONTROL AND HYGIENE SERVICES  SA0162975H  03 92813682  03 92813682  PCO/10/1615/2019/427  03/10/2019  11/11/2019  26/01/2020  25/01/2022   MEMBAHARUI 
79. DBUG PEST MANAGEMENT  002352880P      PCO/10/1783/2017/180  08/06/2017  09/06/2017  30/07/2017  29/07/2019   MEMBAHARUI 
80. DBUG PEST MANAGEMENT  002352880P      PCO/10/1783/2019/345  18/06/2019  05/08/2019  29/07/2019  28/07/2021   MEMBAHARUI 
81. DC HYGIENE (M) SDN. BHD.  581193H  0351248482  0357228599  PCO/01/484/2016/263  29/08/2016  30/08/2016  21/11/2016  20/11/2018   MEMBAHARUI 
82. DELPHINA TECHNIK SDN. BHD  933670A  0374966400    PCO/10/2198/2017/229  20/07/2017  21/07/2017  21/07/2017  20/07/2019   BAHARU 
83. DELPHINA TECHNIK SDN. BHD  933670A  0374966400    PCO/10/2198/2019/163  05/03/2019  13/03/2019  21/07/2019  20/07/2021   MEMBAHARUI 
84. DELTA OLIGARKI SERVICES  002611910X      PCO/10/2159/2017/083  23/03/2017  31/03/2017  31/03/2017  30/03/2019   BAHARU 
85. DENMA ENTERPRISE (M) SDN. BHD  479153X  03 55425235  03 55426475  PCO/10/2375/2019/193  05/03/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   BAHARU 
86. DEPEST (M) SDN. BHD  870088T  0351921669  03511921679  PCO/10/951/2016/259  12/08/2016  30/08/2016  30/08/2016  29/08/2018   MEMBAHARUI 
87. DEPEST (M) SDN. BHD  870088T  0351921669  03511921679  PCO/10/951/2018/201  26/06/2018  30/07/2018  29/08/2018  28/08/2020   MEMBAHARUI 
88. DEW CHEM  001017950T  03 32164612    PCO/10/1803/2017/252  04/08/2017  11/08/2017  11/08/2017  10/08/2019   MEMBAHARUI 
89. DEW CHEM  001017950T  03 32164612    PCO/10/1803/2019/288  05/07/2019  05/08/2019  11/08/2019  10/08/2021   MEMBAHARUI 
90. DR RAHMATULLAH HOLDINGS SDN. BHD  478017T      PCO/10/2136/2017/040  14/02/2017  20/02/2017  20/02/2017  19/02/2019   BAHARU 
91. DRB-HICOM ENVIRONMENTAL SERVICES SDN. BHD  938781W  03 78030518  03 78030137  PCO/10/2291/2018/117  19/04/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   BAHARU 
92. DWIRESTU PEST CONTROL SDN. BHD  306072W  0342969012  0342800960  PCO/10/175/16/030  10/12/2015  13/01/2016  27/01/2016  26/01/2018   MEMBAHARUI 
93. DWIRESTU PEST CONTROL SDN. BHD  306072W  0342969012  0342800960  PCO/10/175/2017/356  07/11/2017  15/11/2017  27/01/2018  26/01/2020   MEMBAHARUI 
94. DYMEX & PYROZ (M) SDN. BHD  886738P  0389268235  0389269235  PCO/10/1197/2016/112  12/04/2016  29/04/2016  14/07/2016  13/07/2018   MEMBAHARUI 
95. DYMEX & PYROZ (M) SDN. BHD  886738P  0389268235  0389269235  PCO/10/1197/2018/227  17/07/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
96. DYNAPEST PROTECTION SERVICES SDN. BHD  837571A  0333742214  0333724743  PCO/10/230/2017/088  23/03/2017  31/03/2017  17/04/2017  16/04/2019   MEMBAHARUI 
97. DYNAPEST PROTECTION SERVICES SDN. BHD  837571A  03 33742214  03 33724743  PCO/10/230/2018/224  04/07/2018  30/07/2018  17/04/2019  16/04/2021   MEMBAHARUI 
98. EASELIFE SERVICES SDN. BHD  416973T  78325727  0378325726  PCO/10/030/2017/376  29/11/2017  30/11/2017  10/12/2017  09/12/2019   MEMBAHARUI 
99. EASELIFE SERVICES SDN. BHD  416973T  78325727  0378325726  PCO/10/030/2019/430  03/10/2019  23/11/2019  09/12/2019  08/12/2021   MEMBAHARUI 
100. EASELIFE SERVICES SDN. BHD  416973T  78325727  0378325726  PCO/SEL/030/2030  10/02/2017  03/02/2017  10/10/2015  09/10/2017   PINDAAN 
101. ECO PEST SDN. BHD  718052D  03 80245545  03 80242995  PC0/10/1104/2016/266  29/08/2016  30/08/2016  28/10/2016  27/10/2018   MEMBAHARUI 
102. ECO PEST SDN. BHD  718052D  03 80245545  03 80242995  PCO/10/1104/2019/02  28/10/2019  14/12/2018  27/10/2018  26/10/2020   MEMBAHARUI 
103. ECOASIA PEST CONTROL SOLUTION  SA0363495A      PCO/10/2033/2016/087  14/03/2016  11/04/2016  31/03/2016  30/03/2018    
104. ECOASIA PEST CONTROL SOLUTION  SA0363495A      PCO/10/2033/2018/102  27/03/2018  11/04/2018  11/04/2018  10/04/2020   MEMBAHARUI 
105. ECOLAB SDN BHD  164560M  0376285200  0376285391  PCO/10/181/2017/110  29/03/2017  31/03/2017  26/10/2017  25/10/2019   MEMBAHARUI 
106. ELITE HYGIENE (M) SDN. BHD  1151251A  0355452126  0355458126  PCO/10/2037/2016/136  29/03/2016  29/04/2016  29/04/2016  28/04/2018   BAHARU 
107. ELITE HYGIENE (M) SDN. BHD  1151251A  0355452126  0355458126  PCO/10/2037/2018/46  19/01/2018  20/02/2018  28/04/2018  27/04/2020   MEMBAHARUI 
108. ELX PEST MANAGEMENT SDN. BHD  957715H  03 80119195  03 80113295  PCO/10/1875/2017/253  07/08/2017  11/08/2017  11/09/2017  10/09/2019   MEMBAHARUI 
109. ELX PEST MANAGEMENT SDN. BHD  957715H  03 80119195  03 80113295  PCO/10/1875/2019/367  26/07/2019  11/09/2019  11/09/2019  10/09/2021   MEMBAHARUI 
110. ENTOPEST ENVIRONMENTAL SERVICES SDN. BHD  627941D  03 55693318  03 55693313  PCO/10/002/2017/245  02/08/2017  10/08/2017  10/08/2017  09/08/2019   MEMBAHARUI 
111. ENTOPEST ENVIRONMENTAL SERVICES SDN. BHD  627941D  03 55693318  03 55693313  PCO/10/002/2019/269  22/07/2019  05/08/2019  09/08/2019  08/08/2021   MEMBAHARUI 
112. ENVIROCON PEST MANAGEMENT SDN BHD  414997W  03-42958499  03-42959499  PCO/10/151/2017/278  28/08/2017  30/08/2017  22/12/2017  21/12/2019   MEMBAHARUI 
113. ENVIROCON PEST MANAGEMENT SDN BHD  414997W  03-42958499  03-42959499  PCO/10/151/2019/416  21/08/2019  05/11/2019  21/12/2019  20/12/2021   MEMBAHARUI 
114. ENVIRONMENT PEST SOLUTIONS  001320113H  03 56118131  03 56228131  PCO/10/450/2017/324  27/10/2017  31/10/2017  19/01/2018  18/01/2020   MEMBAHARUI 
115. ETHNOPRO PEST MANAGEMENT SDN. BHD  962690T  0361484484  0361568544  PCO/10/1407/2016/159  25/04/2016  31/05/2016  31/05/2016  30/05/2018   MEMBAHARUI 
116. EXCEL FUMIGATION SDN BHD  834086A  03 31684722  03 31684723  PCO/10/2312/2018/198  07/06/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
117. EXCEL FUMIGATION SDN BHD  834086A  03 31684722  03 31625953  PCO/10/939/2016/297  30/09/2016  04/10/2016  11/02/2017  10/02/2019   MEMBAHARUI 
118. EXCEL FUMIGATION SDN BHD  834086A  0331684722  0331625953  PCO/10/939/2017/135  05/05/2017  05/05/2017  05/05/2017  04/05/2019   MEMBAHARUI 
119. EXPRESS HEALTHCARE (M) SDN. BHD  780772D  0361418086  0361418087  PCO/10/893/2016/351  09/12/2016  09/12/2016  10/12/2016  09/12/2018   MEMBAHARUI 
120. EXPRESS HEALTHCARE (M) SDN. BHD  780772D  03 61418086  03 61418087  PCO/10/893/2019/68  15/11/2018  14/12/2018  10/12/2018  09/12/2020   MEMBAHARUI 
121. EXPRESS PEST CONTROL  001696993W  03 92835796    PCO/14/666/2018/32  12/01/2018  20/02/2018  20/02/2018  19/02/2020   MEMBAHARUI 
122. FABULOUS TRACK SDN. BHD  493779W  03 55112208    PCO/10/2197/2017/228  19/07/2017  21/07/2017  21/07/2017  20/07/2019   BAHARU 
123. FABULOUS TRACK SDN. BHD  493779W  03 55112208    PCO/13/1589/2019/154  03/03/2019  13/03/2019  21/07/2019  20/07/2021   MEMBAHARUI 
124. FAR EAST FUMIGATION SDN.BHD  944792K  0331657161  0331661161  PCO/10/439/2017/062  14/03/2017  14/03/2017  17/04/2017  16/04/2019   MEMBAHARUI 
125. FAR EAST FUMIGATION SDN.BHD  944792K  03 31667161  03 31661161  PCO/10/439/2019/184  13/03/2019  13/03/2019  17/04/2019  16/04/2021   MEMBAHARUI 
126. FAR EAST RONY ENTERPRISE  SA0201572U  03 31661761  03 31661161  PCO/10/1389/2016/214  19/01/2016  16/08/2016  13/01/2016  12/01/2018   MEMBAHARUI 
127. FAR EAST RONY ENTERPRISE  SA0201572U  03 31661761  03 31661161  PCO/10/1389/2018/107  20/03/2018  11/04/2018  11/04/2018  10/04/2020   MEMBAHARUI 
128. FFM BERHAD  4878K  03 31613888  03 31613889  PCO/10/2204/2017/238  04/08/2017  11/08/2017  11/08/2017  10/08/2019   BAHARU 
129. FIRST CLASS HYGIENE SDN. BHD  1271601D      PCO/10/2301/2018/150  08/06/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   BAHARU 
130. FK KODANA PEST CONTROL SERVICES  SA0365841K  0172565640    PCO/10/2302/2018/152  29/06/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   BAHARU 
131. FLUSHOUT PEST CONTROL SERVICES  001043322X  03 67334896  03 67334269  PCO/10/157/2016/121  22/04/2016  29/04/2016  29/04/2016  28/04/2018   MEMBAHARUI 
132. FLUSHOUT PEST CONTROL SERVICES  001043322X  03 67334896  03 67334269  PCO/10/157/2018/108  28/03/2018  28/03/2018  11/04/2018  10/04/2020   MEMBAHARUI 
133. FOR FUTURE LIFE SERVICES  002010056H  0133838867    PCO/10/2269/2018/31  15/01/2018  20/02/2018  20/02/2018  19/02/2020   BAHARU 
134. FUMIPEST SDN. BHD  577682W  0333238326  0123190134  PCO/10/287/2016/197  09/06/2016  30/06/2016  30/06/2016  29/06/2018   MEMBAHARUI 
135. FUMIPEST SDN. BHD  577682W  03 33238326  0123190134  PCO/10/287/2018/282  29/08/2018  14/09/2018  14/09/2018  13/09/2020   MEMBAHARUI 
136. FUTURE WANG RONY (KLG) SDN.BHD  951980H  0331667161  0331651161  PCO/10/1587/2017/099  28/03/2017  31/03/2017  31/03/2017  30/03/2019   MEMBAHARUI 
137. FUTURE WANG RONY (KLG) SDN.BHD  951980H  03 31657161  03 31661161  PCO/10/1587/2019/185  13/02/2019  13/03/2019  31/03/2019  30/03/2021   MEMBAHARUI 
138. GARUDA PEST CONTROL  001445042D  03 56137771  03 56137772  PCO/10/451/2016/345  17/12/2016  09/12/2016  09/12/2016  08/12/2018   MEMBAHARUI 
139. GARUDA PEST CONTROL  001445042D  03 56137771  03 56137772  PCO/10/451/2019/390  13/10/2019  21/10/2019  04/10/2019  03/10/2021   MEMBAHARUI 
140. GEMILANG PEST CONTROL  SA0169866K      PCO/10/1232/2017/031  03/02/2017  03/02/2017  25/02/2017  24/02/2019   MEMBAHARUI 
141. GENESIS PEST EXTERMINATOR  SA0114585H  0166588545  0351311623  PCO/10/381/2017/375  30/11/2017  30/11/2017  10/12/2017  09/12/2019   MEMBAHARUI 
142. GEO PEST MANAGEMENT SDN. BHD  1238509X  03 61889978  03 61888858  PCO/10/2261/2017/404  19/12/2017  21/12/2017  21/02/2016  20/02/2018   BAHARU 
143. GETS SPECIALIST SDN. BHD.  954629D  03 31625262    PCO/10/2361/2019/121  31/01/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   BAHARU 
144. GLOBAL PEST CONTROL SDN BHD  195038K  03-90803007  03-90803006  PCO/10/222/2017/049  08/02/2017  20/02/2017  20/02/2017  19/02/2019   MEMBAHARUI 
145. GLOBAL PEST CONTROL SDN BHD  195038K  03 90803007  03 90803006  PCO/10/222/2019/89  03/12/2018  14/12/2018  20/02/2019  19/02/2021   MEMBAHARUI 
146. GOMATSU VENTURES  751813H  0377707658  0377726807  PCO/10/1731/2017/142  28/04/2017  05/05/2017  05/06/2017  04/06/2019   MEMBAHARUI 
147. GOMATSU VENTURES SDN. BHD  751813H  0377707658  0377726807  PCO/10/1731/2019/316  28/06/2019  05/08/2019  07/10/2019  06/10/2021   MEMBAHARUI 
148. GREEN 2 U (KL) SDN. BHD  934041V  03 80616268  03 80664768  PCO/10/1321/2016/173  09/06/2016  01/07/2016  20/03/2015  19/03/2017   PINDAAN 
149. GREEN 2 U (KL) SDN. BHD  934041V  03 80616268  03 80664768  PCO/14/1321/2017/048  15/02/2017  20/02/2017  19/03/2017  18/03/2019   MEMBAHARUI 
150. GREEN 2 U (KL) SDN. BHD  934041V  03 80616268  03 80664768  PCO/14/1321/2019/115  14/02/2019  13/03/2019  18/03/2019  17/03/2021   MEMBAHARUI 
151. GREEN PEST CONTROL SERVICES  002555484W      PCO/10/2169/2017/121  18/04/2017  18/04/2017  18/04/2017  17/04/2019   BAHARU 
152. GREEN PEST CONTROL SERVICES  002555484W      PCO/10/2169/2019/134  22/01/2019  13/03/2019  18/04/2019  17/04/2021   MEMBAHARUI 
153. GT GLOBAL PEST CONTROL  SA0452791A      PCO/10/2340/2019/33  08/10/2018  14/12/2018  14/12/2018  13/12/2020   BAHARU 
154. H&H PEST MANAGEMENT & SERVICES  002662339W      PCO/10/2188/2017/208  03/07/2017  06/07/2017  06/07/2017  05/07/2019   BAHARU 
155. H&H PEST MANAGEMENT & SERVICES  002662339W      PCO/10/2188/2019/97  01/03/2019  13/03/2019  06/06/2019  05/06/2021   MEMBAHARUI 
156. HARTA MAINTENANCE SDN. BHD  57053A  03 61875208  03 61872207  PCO/10/2318/2018/222  04/07/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   BAHARU 
157. HASNOLB PEST CONTROL  SA0229769X      PCO/10/2279/2018/74  23/03/2018  14/03/2018  14/03/2018  13/03/2020   BAHARU 
158. HAUSSOL SDN. BHD  1287611M      PCO/10/2338/2019/29  22/10/2018  14/12/2018  14/12/2018  13/12/2020   BAHARU 
159. HILLY VENTURES SDN. BHD  1116634H  03 78051817  03 78041316  PCO/10/2259/2017/401  21/12/2017  21/12/2017  21/12/2017  20/12/2019   BAHARU 
160. HMJ VISION RESOURCES  SA0318475A  03 33930681  03 33932471  PCO/10/2030/2016/082  09/03/2016  31/03/2016  31/03/2016  30/03/2018   BAHARU 
161. HMJ VISION RESOURCES  SA0318475A  03 33930681  03 33932471  PCO/10/2030/2018/68  13/02/2018  23/02/2018  30/03/2018  29/03/2020   MEMBAHARUI 
162. HYGIENE CONCEPT  AS0349765T      PCO/10/1591/2016/279  21/09/2016  22/09/2016  16/01/2017  15/01/2019   MEMBAHARUI 
163. HYGIENE CONCEPT  AS0349765T      PCO/10/1591/2019/05  24/10/2018  15/01/2019  16/01/2019  15/01/2021   MEMBAHARUI 
164. HYGIENE PARTNERS SDN BHD  870144K  03-33435897  03-33585273  PCO/10/1184/2016/291  23/09/2016  04/10/2016  04/10/2016  03/10/2018   MEMBAHARUI 
165. HYGIENE PARTNERS SDN BHD  870144K  03-33435897  03-33585273  PCO/10/1184/2019/50  01/10/2018  14/12/2018  04/10/2018  03/10/2020   MEMBAHARUI 
166. I S GLOBAL RESOURCES  SA0194154U  0351220422  0351220432  PCO/10/2170/2017/134  04/05/2017  05/05/2017  05/05/2017  04/05/2019   BAHARU 
167. I S GLOBAL RESOURCES  SA0194154U  03 51220422  03 51220432  PCO/10/2384/2019/227  15/04/2019  26/06/2019  26/06/2019  25/06/2021   BAHARU 
168. IDEAL PEST CONTROL SDN. BHD  717755P  0380234911  0380116472  PCO/10/416/2019/212  06/03/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   MEMBAHARUI 
169. IKARI SERVICES SDN. BHD  105400  0378450078  0378450073  PCO/10/2175/2017/170  17/04/2017  03/06/2017  03/02/2017  02/02/2019   BAHARU 
170. INSEPRO SDN. BHD  677378U  0342952807    PCO/13/790/2016/224  17/06/2016  12/08/2016  21/08/2016  20/08/2018   MEMBAHARUI 
171. INSEPRO SDN. BHD  677378U  03 42952807    PCO/13/790/2018/177  25/05/2018  30/07/2018  20/08/2018  19/08/2020   MEMBAHARUI 
172. INTER PERFECTION LOGISTICS SDN BHD  665439U  012-3998854  03-21817827  PCO/10/2411/2019/380  17/07/2019  21/11/2019  21/11/2019  20/11/2021   BAHARU 
173. INTERGRATED PEST SOLUTIONS  SA0367141V      PCO/10/2036/2016/135  22/04/2016  29/04/2016  29/04/2016  28/04/2018   BAHARU 
174. INTERGRATED PEST SOLUTIONS  SA0367141V      PCO/10/2036/2018/203  05/06/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
175. ISS FACILITY SERVICES SDN. BHD.  143995A  03 80761133  03 80762525  PCO/08/212/2016/070  22/02/2016  26/02/2016  26/02/2016  25/02/2018   MEMBAHARUI 
176. ISS FACILITY SERVICES SDN. BHD.  143995A  03 80761133  03 80762525  PCO/10/455/2016/349  09/12/2016  09/12/2016  09/12/2016  08/12/2018   MEMBAHARUI 
177. ISS FACILITY SERVICES SDN. BHD.  143995A  03 80761133  03 80762525  PCO/10/455/2019/42  30/10/2018  14/12/2018  09/12/2018  08/12/2020   MEMBAHARUI 
178. ITIFAQ VENTURES(M) SDN. BHD  538775A  03 78424430  03 78466762  PCO/10/570/2017/360  03/10/2017  05/10/2017  05/10/2017  04/10/2019   MEMBAHARUI 
179. IXIS CORPORATION SDN BHD  549911M  03-89204788    PCO/10/2404/2019/364  30/08/2019  04/10/2019  04/10/2019  03/10/2021   BAHARU 
180. JAASIR ENTERPRISE  SA0077578D  0162776601  03 57403786  PCO/10/2187/2017/207  03/07/2017  06/07/2017  06/07/2017  05/07/2019   BAHARU 
181. JAD ENTERPRISE  000763822W  03 42705454  03 42705467  PCO/10/165/2016/114  29/04/2016  29/04/2016  26/06/2016  25/06/2018   MEMBAHARUI 
182. JAD ENTERPRISE  000763822W  03 42705454  03 42705467  PCO/10/165/2018/141  31/05/2018  30/07/2018  25/06/2018  24/06/2020   MEMBAHARUI 
183. JASA PEST CONTROL  001236821V      PCO/10/364/2016/134  28/04/2016  29/04/2016  29/04/2016  28/04/2018   BAHARU 
184. JAYA PEST SOLUTIONS & GENERAL SERVICES  002553030V  0377824125  0377824125  PCO/10/2085/2016/241  30/08/2016  30/08/2016  30/08/2016  29/08/2018   BAHARU 
185. JAYA PEST SOLUTIONS & GENERAL SERVICES  002553030V  0377824125  0377824125  PCO/10/2085/2018/246  21/08/2018  14/09/2018  30/08/2018  29/08/2020   MEMBAHARUI 
186. JAYAPEST (M) SDN. BHD  883801W  0378055144  0378055296  PCO/10/1188/16/019  02/12/2015  13/01/2016  13/01/2016  12/01/2018   MEMBAHARUI 
187. JIE ECO MANAGEMENT  002575852U  03 90752286    PCO/10/2236/2017/343  27/10/2017  31/10/2017  31/10/2017  30/10/2019   BAHARU 
188. JS PEST EQUIPMENT SERVICES  001173401D    0322739013  PCO/10/398/2017/047  15/02/2017  20/02/2017  20/02/2017  19/02/2019   MEMBAHARUI 
189. JS PEST EQUIPMENT SERVICES  001173401D    0322739013  PCO/10/398/2019/143  14/02/2019  13/03/2019  20/02/2019  19/02/2021   MEMBAHARUI 
190. JUARA PEST CONTROL  001928167W      PCO/10/2119/2016/360  23/12/2016  23/12/2016  23/12/2016  22/12/2018   BAHARU 
191. JUARA PEST CONTROL  001928167W      PCO/10/2119/2019/83  10/12/2018  14/12/2018  23/12/2018  22/12/2020   MEMBAHARUI 
192. JUARABERSIH SDN BHD  545071X  03-77821202  03-77821202  PCO/10/470/2016/327  11/10/2016  04/11/2016  04/11/2016  03/11/2018   MEMBAHARUI 
193. JUPITER PEST CONTROL SERVICES  SA0088401K      PCO/10/2339/2019/32  14/12/2018  14/12/2018  14/12/2018  13/12/2020   BAHARU 
194. JY ETERNAL SDN. BHD  1232498W      PCO/10/2256/2017/390  07/12/2017  08/12/2017  08/12/2017  07/12/2019   BAHARU 
195. JY ETERNAL SDN. BHD  1232498W      PCO/10/2256/2019/314  22/04/2019  05/08/2019  07/12/2019  06/12/2021   MEMBAHARUI 
196. KAMAL & KAMAL PEST CONTROL SDN. BHD  138392  0342974853  0342952237  PCO/10/088/16/021  05/01/2016  13/01/2016  27/01/2016  26/01/2018   MEMBAHARUI 
197. KAMAL & KAMAL PEST CONTROL SDN. BHD  138392  0342974853  0342952237  PCO/10/088/2017/383  07/12/2017  08/12/2017  27/01/2018  26/01/2020   MEMBAHARUI 
198. KAMAL & KAMAL PEST CONTROL SDN. BHD  138392  0355124853  0355104094  PCO/10/330/16/020  05/01/2016  13/01/2016  10/02/2016  09/02/2018   MEMBAHARUI 
199. KAMAL & KAMAL PEST CONTROL SDN. BHD  138392  0355124853  0355104094  PCO/10/330/2017/382  07/12/2017  08/12/2017  10/02/2018  09/02/2020   MEMBAHARUI 
200. KAZMAN GLOBAL ENTERPRISE  SA0434302W      PCO/10/2252/2017/381  08/12/2017  08/12/2017  08/12/2017  07/12/2019   BAHARU 
201. KD SAKHTI RESOURCES  SA0353806V    kdsakhtiresources@gmail.com  PCO/10/2343/2019/40  31/10/2018  14/12/2018  14/12/2018  13/12/2020   BAHARU 
202. KEMCOM SDN. BHD.  10643H  03 55194022  03 55103888  PCO/10/2254/2017/388  08/12/2017  08/12/2017  08/12/2017  07/12/2019   BAHARU 
203. KENG SOON ENGINEERING WORKS & TRADING  000892211K      PCO/10/209/2017/325  27/10/2017  31/10/2017  31/10/2017  30/10/2019   MEMBAHARUI 
204. KENG SOON ENGINEERING WORKS & TRADING  000892211K      PCO/10/209/2019/488  08/09/2019  30/12/2019  30/12/2019  29/12/2021   MEMBAHARUI 
205. KESUMA PEST CONTROL SERVICES SDN. BHD  887957T  0387370952  0387370952  PCO/10/1067/2016/235  22/07/2016  12/08/2016  12/08/2016  11/08/2018   MEMBAHARUI 
206. KESUMA PEST CONTROL SERVICES SDN. BHD  887957T    0387370952  PCO/10/1067/2018/214  06/07/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   BAHARU 
207. KIMIA ALAM JAYA SDN. BHD  1184120V  03 55194022    PCO/10/2263/2018/10  27/12/2017  09/02/2018  09/02/2018  08/02/2020   BAHARU 
208. KKM PEST CONTROL  SA0189839W  0358850484    PCO/10/1516/2016/212  21/07/2016  12/07/2016  12/07/2016  11/07/2018   MEMBAHARUI 
209. KKM PEST CONTROL  SA0189839W  03 58850484  03 58850484  PCO/10/1516/2018/196  06/06/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
210. KUSHAIRY PEST  IP0283651U  0355115536    PCO/10/1802/2017/251  10/08/2017  11/08/2017  11/08/2017  10/08/2019   MEMBAHARUI 
211. KUSHAIRY PEST  IP0283651U  03 55115536    PCO/10/1802/2018/129PINDAAN  17/04/2018  30/07/2018  11/08/2017  10/08/2019   MEMBAHARUI 
212. KUSHAIRY PEST  IP0283651U  03 55115536    PCO/10/1802/2019/454  18/10/2019  04/12/2019  04/12/2019  03/12/2021   MEMBAHARUI 
213. LEMBAYUNG PEST CONTROL  002598796M      PCO/10/2124/2017/005  11/01/2017  13/01/2017  13/01/2017  12/01/2019   BAHARU 
214. LEMBAYUNG PEST CONTROL  002598796M      PCO/10/2124/2019/116  03/01/2019  13/03/2019  12/01/2019  11/01/2021   MEMBAHARUI 
215. LPJ SOLUTIONS SDN. BHD  1024311M  0127398663    PCO/10/1672/2017/144  28/04/2017  05/05/2017  18/08/2017  17/08/2019   MEMBAHARUI 
216. LPJ SOLUTIONS SDN. BHD  1024311M  0127398663    PCO/10/1672/2019/360  16/07/2019  09/10/2019  17/08/2019  16/08/2021   MEMBAHARUI 
217. LS PEST CONTROL  SA0354576X      PCO/10/2087/2016/243  30/08/2016  30/08/2016  30/08/2016  29/08/2018   BAHARU 
218. MAARIF RSOURCES  002447256V  03-42878644    PCO/10/2410/2019/379  17/07/2019  31/10/2019  01/11/2019  31/10/2021   BAHARU 
219. MACLEAN INITIAL SDN. BHD  395807U  0377730300  0377730279  PCO/10/1358/2016/248  04/08/2016  23/08/2016  23/08/2016  22/08/2018   MEMBAHARUI 
220. MACLEAN INITIAL SDN. BHD  895807U  03 77730300  03 77730279  PCO/10/1358/2018/243  01/08/2018  25/09/2018  23/08/2018  22/08/2020   MEMBAHARUI 
221. MADOS ENTERPRISE  001401813W    0387051075  PCO/10/2044/2016/143  29/04/2016  29/04/2016  29/04/2016  28/04/2018   BAHARU 
222. MADOS ENTERPRISE  001401813W    0387051075  PCO/10/2044/2018/127  23/04/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
223. MAX ENERGY PEST CONTROL  SA0400276X      PCO/10/2350/2019/86  07/12/2018  14/12/2018  14/12/2018  13/12/2020   BAHARU 
224. MERAH MAYA RESOURCES  SA0195180A      PCO/10/2364/2019/132  23/01/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   BAHARU 
225. METEOR NIAGA  SA0095208A  03 74961504    PCO/10/1005/2017/282  28/08/2017  30/08/2017  30/08/2017  29/08/2019   MEMBAHARUI 
226. METEOR NIAGA  SA0095208A  03 74961504    PCO/10/1005/2019/355  15/07/2019  05/08/2019  29/08/2019  28/08/2021   MEMBAHARUI 
227. MILINEUM FUMITECH SERVICES  SA0353980W  03 38844843  03 38844843  PCO/10/2066/2016/202  30/06/2016  30/06/2016  30/06/2016  29/06/2018   BAHARU 
228. MILINEUM FUMITECH SERVICES  SA0353980W  03 38844843  03 38844843  PCO/10/2066/2018/167  16/05/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
229. MING SHENG PEST CONTROL  001285469A  03 51215958  03 51215958  PCO/10/183/2017/249  09/08/2017  11/08/2017  22/12/2017  21/12/2019   MEMBAHARUI 
230. MING SHENG PEST CONTROL  001285469A  03 51215958  03 51215958  PCO/10/183/2019/392  22/07/2019  04/10/2019  22/12/2019  21/12/2021   MEMBAHARUI 
231. MRA SERVICES  CA0078595A  0380750070  0380751070  PCO/10/1600/2017/141  28/04/2017  05/05/2017  15/05/2017  14/05/2019   MEMBAHARUI 
232. MUSS PEST CONTROL & FUMIGATION SDN. BHD  933733D      PCO/10/2003/16/005  23/12/2015  13/01/2016  13/01/2016  12/01/2018   BAHARU 
233. MUSS PEST CONTROL & FUMIGATION SDN. BHD  933733D  0102208021  03 80804527  PCO/10/2003/2018/199  12/06/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
234. MUSS PEST CONTROL & FUMIGATION SDN. BHD  933733D  0102208021  03 80804527  PCO/10/2003/2018/39  23/01/2018  20/02/2018  20/02/2016  19/02/2018   MEMBAHARUI 
235. MUTIARA MULTI MANAGEMENT SDN. BHD  1127222U      PCO/10/1535/2017/014  13/01/2017  13/01/2017  13/01/2017  12/01/2019   MEMBAHARUI 
236. MUTIARA MULTI MANAGEMENT SDN. BHD  1127222U      PCO/10/1535/2019/487  23/09/2019  30/12/2019  30/12/2019  29/12/2021   MEMBAHARUI 
237. N.O. PEST ENTERPRISE  002907763P      PCO/10/2355/2019/101  19/02/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   BAHARU 
238. NADI UKHWAH RESOURCES  CA0153346M  09 5139707  09 5139706  PCO/10/2213/2017/267  28/08/2017  30/08/2017  30/08/2017  29/08/2019   BAHARU 
239. NADI UKHWAH RESOURCES  CA0153346M  09 5139707  09 5139706  PCO/10/2213/2019/293  10/07/2019  08/10/2019  29/08/2019  28/08/2021   MEMBAHARUI 
240. NADZ PEST CONTROL  001560990H    0342950168  PCO/10/1066/2016/261  18/08/2016  30/08/2016  30/08/2016  29/08/2018   MEMBAHARUI 
241. NADZ PEST CONTROL  001560990H    0342950168  PCO/10/1066/2018/278  08/08/2018  14/09/2018  30/08/2018  29/08/2020   MEMBAHARUI 
242. NALURI ENTERPRISE  001582701H  03 31877207  03 31877207  PCO/10/1921/2017/371  29/11/2017  30/11/2017  10/12/2017  09/12/2019   MEMBAHARUI 
243. NANOGUARD SDN. BHD  1086934D      PCO/10/2311/2018/195  29/06/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   BAHARU 
244. NATION PESTS CONTROL SERVICES  002280864U  03 62045619  03 62045620  PCO/10/1592/2017/046  06/02/2017  20/02/2017  20/02/2017  19/02/2019   MEMBAHARUI 
245. NATION PESTS CONTROL SERVICES  002280864U  03 62045619  03 62045620  PCO/10/1592/2019/201  19/02/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   MEMBAHARUI 
246. NAZAMIN ENTERPRISE  001438822A  03-55410833  03-55242528  PCO/10/2400/2019/335  19/07/2019  05/08/2019  05/08/2019  04/08/2021   BAHARU 
247. NEW -TECH PEST CONTROL SDN. BHD  535517V  0361851011  0361856011  PCO/10/007/2017/183  08/06/2017  09/06/2017  09/08/2017  08/08/2019   MEMBAHARUI 
248. NEW -TECH PEST CONTROL SDN. BHD  535517V  03 61851011  03 61856011  PCO/10/007/2019/300  02/07/2019  05/08/2019  09/08/2019  08/08/2021   MEMBAHARUI 
249. NEXUS MASTER SDN. BHD  565509X  0351612333  0351612339  PCO/10/825/2017/337  27/10/2017  31/10/2017  20/12/2017  19/12/2019   MEMBAHARUI 
250. NEXUS ONE SOLUTIONS SDN. BHD  1015953X  0378774673    PCO/10/1394/2016/336  17/11/2016  21/11/2016  21/11/2016  20/11/2018   MEMBAHARUI 
251. NEXUS ONE SOLUTIONS SDN. BHD  1015953X  0378774673    PCO/10/1394/2019/71  15/11/2018  14/12/2018  21/11/2018  20/11/2020   MEMBAHARUI 
252. NLC GENERAL PEST CONTROL SDN. BHD  453848K  03 78039333  03 78033313  PCO/10/191/2019/298  28/06/2019  28/09/2019  08/08/2019  07/08/2021   MEMBAHARUI 
253. NLC GENERAL PEST CONTROL SDN. BHD  453848K  0378039333    PCO/10/934/2016/331  16/11/2016  17/11/2016  10/12/2016  09/12/2018   MEMBAHARUI 
254. NLC GENERAL PEST CONTROL SDN. BHD  453848K  03 78039333  03 78033313  PCO/10/934/2019/81  07/12/2018  14/12/2018  10/12/2018  09/12/2020   MEMBAHARUI 
255. NLC GENERAL PEST CONTROL SDN. BHD.  453848K  0378039333  075114773  PCO/10/191/2017/154  23/05/2017  24/05/2017  09/08/2017  08/08/2019   MEMBAHARUI 
256. NORTHWEST MARINE SDN. BHD  944374V  0333452719  0333192791  PCO/10/2160/2017/084  27/03/2017  31/03/2017  31/03/2017  30/03/2019   BAHARU 
257. NORTHWEST MARINE SDN. BHD  944374V  0333452719  0333192791  PCO/10/2160/2019/100  08/03/2019  13/03/2019  31/03/2019  30/03/2021   MEMBAHARUI 
258. NPC PEST CONTROL SERVICES SDN. BHD  745135P  0380611875  0380619521  PCO/10/530/2016/195  07/07/2016  30/06/2016  30/06/2016  29/06/2018   MEMBAHARUI 
259. NPC PEST CONTROL SERVICES SDN. BHD  745135P  0380611875  0380619521  PCO/10/530/2018/210  28/06/2018  30/07/2018  29/06/2018  28/06/2020   MEMBAHARUI 
260. NUR PEST CONTROL & SERVICES  002317622K    0342950168  PCO/10/2127/2017/022  03/02/2017  03/02/2017  03/02/2017  02/02/2019   BAHARU 
261. NUR PEST CONTROL & SERVICES  002317622K  0342878644  0342878644  PCO/10/2127/2019/377  11/07/2019  31/10/2019  01/11/2019  31/10/2021   MEMBAHARUI 
262. NZ MULTI RESOURCES SDN. BHD  390355M  0361851560  0361851553  PCO/10/1364/2017/344  13/11/2017  15/11/2017  20/12/2017  19/12/2019   MEMBAHARUI 
263. OCHRE PEST CONTROL SDN. BHD  54811U  0358825431  0358910431  PCO/10/436/2016/290  30/09/2016  04/10/2016  09/01/2017  08/01/2019   MEMBAHARUI 
264. OCHRE PEST CONTROL SDN. BHD  548511U  03 58825431  03 58910431  PCO/10/436/2019/04  20/09/2018  14/12/2018  09/01/2019  08/01/2021   MEMBAHARUI 
265. OGRE PEST CONTROL SDN BHD  280019T  0351019333  0351918935  PCO/10/1149/2017/334  27/10/2017  31/10/2017  20/12/2017  19/12/2019   MEMBAHARUI 
266. OKIN PEST MANAGEMENT (M) SDN. BHD.  516056W  03 78754922  03 78751463  PCO/10/061/2017/009  11/01/2017  13/01/2017  13/01/2017  12/01/2019   MEMBAHARUI 
267. OKIN PEST MANAGEMENT (M) SDN. BHD.  516056W  03 78754922  03 78751463  PCO/10/061/2019/167  02/01/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   MEMBAHARUI 
268. OMPHALOS PEST SERVICES SDN. BHD  477255T  0378476471  78596471  PCO/10/243/16/028  30/12/2015  13/01/2016  13/01/2016  12/01/2018   MEMBAHARUI 
269. OMPHALOS PEST SERVICES SDN. BHD  477255T  0378476471  78596471  PCO/10/243/2017/396  19/12/2017  21/12/2017  13/01/2018  12/01/2020   MEMBAHARUI 
270. ONE STOP PEST CONTROL SDN. BHD  921332T  80251005  0380259005  PCO/10/836/2017/260  16/08/2017  11/08/2017  11/08/2017  10/08/2019   MEMBAHARUI 
271. ONE STOP PEST CONTROL SDN. BHD  921332T  03 56338501  03 58796501  PCO/10/836/2019/348  10/07/2019  08/10/2019  10/08/2019  09/08/2021   MEMBAHARUI 
272. ONE TEAM NETWORKS SDN. BHD  889142H  03 55252299  03 51229477  PCO/10/1691/2017/059  14/03/2017  14/03/2017  05/06/2017  04/06/2019   MEMBAHARUI 
273. ONE TEAM NETWORKS SDN. BHD  889142H  03 55252299  03 51229477  PCO/10/1691/2019/158  08/01/2019  13/03/2019  05/06/2019  04/06/2021   MEMBAHARUI 
274. PEST AND BUGS SOLUTIONS  002695292W      PCO/08/2309/2018/184  02/05/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   BAHARU 
275. PEST FREE SOLUTION & HYGIENE SDN. BHD  971053W  03 77810093  03 77810037  PCO/10/1527/2016/280  21/09/2016  22/09/2016  21/09/2016  20/09/2018   MEMBAHARUI 
276. PEST FREE SOLUTION & HYGIENE SDN. BHD  971053W  03 77810093  03 77810037  PCO/10/1527/2018/189  25/06/2018  30/07/2018  20/09/2018  19/09/2020   MEMBAHARUI 
277. PEST MANAGEMENT  000851936V    0360211157  PCO/10/077/2016/057  19/01/2016  04/02/2016  04/02/2016  03/02/2018   MEMBAHARUI 
278. PEST MANAGEMENT  000851936V  03 60211157  03 60211157  PCO/10/077/2018/49  27/03/2018  23/03/2018  03/03/2018  02/03/2020   MEMBAHARUI 
279. PEST MANAGEMENT & SERVICES  SA0308422H      PCO/10/1805/2017/068  14/03/2017  14/03/2017  06/03/2017  05/03/2019   MEMBAHARUI 
280. PEST MANAGEMENT & SERVICES  SA0308422H      PCO/10/1805/2019/240  25/05/2019  23/07/2019  26/06/2019  25/06/2021   MEMBAHARUI 
281. PEST PARAMEDICS SDN BHD  885768H  03 74967427    PCO/14/1522/2018/190  12/06/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
282. PEST PRO SERVICES  001514336X  03 89484125  03 89485125  PCO/10/443/2016/368  23/12/2016  23/12/2016  23/12/2016  22/12/2018   MEMBAHARUI 
283. PEST PRO SERVICES  001514336X  03 89484125  03 89485125  PCO/10/443/2019/95  27/03/2019  13/03/2019  22/12/2018  21/12/2020   MEMBAHARUI 
284. PEST REACT SDN BHD  1279418K  0355251277  0355252279  PCO/10/2335/2019/07  14/12/2018  14/12/2018  14/12/2018  13/12/2020   BAHARU 
285. PEST SCIENCES (KL) SDN. BHD  806203  03 74969090  03 74969090  PCO/14/940/2019/129  26/02/2019  13/03/2019  11/02/2019  10/02/2021   MEMBAHARUI 
286. PEST SCIENCES (KL) SDN. BHD  806203K  0374969090  0374969090  PCO/10/940/2016/364  23/12/2016  23/12/2016  11/02/2017  10/02/2019   MEMBAHARUI 
287. PEST SCIENCES FUMIGATION SDN. BHD  889735A  0387069970    PCO/10/1541/16/015  12/01/2016  13/01/2016  13/01/2016  12/01/2018   MEMBAHARUI 
288. PEST SHOPPE SDN. BHD  1193644D  03 78597522    PCO/10/2217/2017/290  19/06/2017  20/06/2017  20/06/2017  19/06/2019   BAHARU 
289. PESTCON GLOBAL SERVICES  SA0184194A  03 31688385    PCO/10/1740/2017/032  03/02/2017  03/02/2017  30/01/2017  29/01/2019   MEMBAHARUI 
290. PESTCON GLOBAL SERVICES  SA0184194A  03 31688385    PCO/10/1740/2019/173  22/01/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   MEMBAHARUI 
291. PESTMASTER (M) SDN. BHD  725860H  0356335688  0356341388  PCO/10/615/2016/120  05/04/2016  29/04/2016  05/05/2016  04/05/2018   MEMBAHARUI 
292. PESTMASTER (M) SDN. BHD  725860H  0356335688  0356341388  PCO/10/615/2018/142  06/04/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
293. PESTSOL BUSINESS  002540605A      PCO/10/2289/2018/113  19/07/2018  23/07/2018  23/07/2018  22/07/2020   BAHARU 
294. PIED PIPER (FAR EAST) SDN. BHD  447659K  0351910303  0351923799  PCO/10/189/2016/319  20/10/2016  04/11/2016  11/01/2017  10/01/2019   MEMBAHARUI 
295. PIED PIPER (FAR EAST) SDN. BHD  447659K  0351910303  0351923799  PCO/10/189/2019/73  11/12/2018  14/12/2018  11/01/2019  10/01/2021   MEMBAHARUI 
296. PLUS PEST CONTROL SOLUTION  002643651V  03 61516566  03 27262666  PCO/10/2363/2019/128  08/01/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   BAHARU 
297. POWER RICH PEST  SA0297280X  0355115536    PCO/10/1791/2017/187  07/06/2017  09/06/2017  09/06/2017  08/06/2019   MEMBAHARUI 
298. POWER RICH PEST  SA0297280X      PCO/10/1791/2018/96.Pindaan  03/04/2018  11/04/2018  09/06/2017  08/06/2019   PINDAAN 
299. POWER RICH PEST  SA0297280X      PCO/10/1791/2019/329  28/05/2019  05/11/2019  04/10/2019  03/10/2021   MEMBAHARUI 
300. PRO TECHNIC ENGINEERING SERVICES  SA0133236X  03 32928229  03 32928229  PCO/10/2240/2017/350  06/11/2017  15/11/2017  15/11/2017  14/11/2019   BAHARU 
301. PRO TECHNIC ENGINEERING SERVICES  SA0133236X  03 32928229  03 32928229  PCO/10/2240/2019/417  25/10/2019  06/11/2019  14/11/2019  13/11/2021   MEMBAHARUI 
302. PROACTIVE PEST SOLUTIONS  002956927D  0351316866    PCO/10/2430/2019/467  23/08/2019  16/12/2019  16/12/2019  15/12/2021   BAHARU 
303. PROBIZ HAITY  SA0006742M      PCO/10/2368/2019/146  05/03/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   BAHARU 
304. PRUDENT REGION SDN BHD  384960P  0341026858  0341050058  PCO/10/1318/2017/196  19/06/2017  20/06/2017  26/10/2017  25/10/2019   MEMBAHARUI 
305. PRUDENT REGION SDN BHD  384960P  03 41026858  03 41050058  PCO/10/1318/2019/403  09/08/2019  23/10/2019  25/10/2019  24/10/2021   MEMBAHARUI 
306. PSF FUMIGATION SDN. BHD  1171123K  0360392595  0360392594  PCO/10/2078/2016/221  18/07/2016  12/08/2016  12/08/2016  11/08/2018   BAHARU 
307. PSF FUMIGATION SDN. BHD  1171123K  0360392595  0360392594  PCO/10/2078/2019/24  21/09/2018  14/12/2018  14/12/2018  13/12/2020   MEMBAHARUI 
308. PSJ PEST CONTROL SDN. BHD  767732D  03-89439326  03-89459126  PCO/10/614/2018/15  27/12/2017  09/02/2018  09/02/2018  08/02/2020   MEMBAHARUI 
309. PTL PEST MANAGEMENT SDN BHD  001429785T      PCO/10/1014/2016/354  16/12/2016  09/12/2016  27/07/2015  26/07/2017   PINDAAN 
310. PTL PEST MANAGEMENT SDN BHD  001429785T      PCO/10/1014/2017/338  27/10/2017  31/10/2017  31/10/2017  30/10/2019   MEMBAHARUI 
311. PUNCAK BISTARI ENTERPRISE  001510807K  0389201488  0389201458  PCO/10/838/2017/111  17/03/2017  31/03/2017  31/03/2017  30/03/2019   MEMBAHARUI 
312. PUNCAK BISTARI ENTERPRISE  001510807K  03 89201488  03 89201458  PCO/10/838/2019/188  20/02/2019  13/03/2019  31/03/2019  30/03/2021   MEMBAHARUI 
313. PUNCAK LAKSANA ENTERPRISE  001315045W      PCO/10/1425/2016/225  25/07/2016  12/08/2016  12/08/2016  11/08/2018   MEMBAHARUI 
314. PUNCAK LAKSANA ENTERPRISE  001315045W  03 31804535    PCO/10/1425/2018/262  30/08/2018  14/09/2018  12/08/2018  11/08/2020   MEMBAHARUI 
315. PURPLE PUMPKIN PEST CONTROL SDN. BHD  939887A  03-80790101  03-80790202  PCO/10/1379/2017/065  14/03/2017  14/03/2017  14/03/2017  13/03/2019   MEMBAHARUI 
316. QUICKILL PEST CONTROL SDN BHD  391203T  0380754717  0380754130  PCO/10/122/2017/386  07/12/2017  08/12/2017  10/12/2017  09/12/2019   MEMBAHARUI 
317. RADAS URUS  001124353X    03 61891148  PCO/10/2206/2017/240  10/08/2017  11/08/2017  11/08/2017  10/08/2019   BAHARU 
318. RAHMAT PERKASA SDN. BHD  726848X  0355138237  0355106698  PCO/10/968/2016/063  17/02/2016  26/02/2016  28/02/2016  27/02/2018   MEMBAHARUI 
319. RAHMAT PERKASA SDN. BHD  726848X  0355138237  0355106698  PCO/10/968/2018/12  23/01/2018  09/02/2018  27/02/2018  26/02/2020   MEMBAHARUI 
320. RAPIDKILL PEST CONTROL (KL) SDN. BHD  1078178W  0390746088    PCO/10/002/2017/284  28/08/2017  30/08/2017  30/08/2017  29/08/2019   MEMBAHARUI 
321. RAPIDKILL PEST CONTROL (KL) SDN. BHD  1078178W  0390746088    PCO/10/002/2019/398  20/10/2019  21/10/2019  29/08/2019  28/08/2021   MEMBAHARUI 
322. RAYAT PEST CONTROL SERVICES  001699549T      PCO/10/2385/2019/228  12/06/2019  26/06/2019  26/06/2019  25/06/2021   BAHARU 
323. RBM PEST CONTROL  1213255W  0360392595    PCO/10/2395/2019/265  28/03/2019  26/06/2019  26/06/2019  25/06/2021   BAHARU 
324. REFFLISIA RESOURCES ENTERPRISE  002313055V  0123505971    PCO/10/2046/2016/149  17/05/2016  31/05/2016  31/05/2016  30/05/2018   BAHARU 
325. REFFLISIA RESOURCES ENTERPRISE  002313055V  0123505971    PCO/10/2046/2018/151  29/06/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
326. RENTAS SERVICES  SA0489217X      PCO/10/2345/2019/45  04/10/2018  14/12/2018  14/12/2018  13/12/2020   BAHARU 
327. RENTOKIL INITIAL (M) SDN BHD  12889M  0361578843  0361561589  PCO/10/726/2017/200  19/06/2017  20/06/2017  08/09/2017  07/09/2019   MEMBAHARUI 
328. RENTOKIL INITIAL (M) SDN BHD  12889M  03 77343768  03 77240799  PCO/10/726/2019/285  02/07/2019  05/08/2019  07/09/2019  06/09/2021   MEMBAHARUI 
329. RENTOKIL INITIAL (M) SDN. BHD  12889M  03 77343768  03 77240799  PCO/10/726/2017/200  28/11/2017  08/09/2017  08/09/2017  07/09/2019   PINDAAN 
330. RENTOPEST CONTROL SERVICES SDN. BHD  481180W  0361875140  0361873140  PCO/10/205/2017/328  31/10/2017  31/10/2017  31/10/2017  30/10/2019   MEMBAHARUI 
331. RIDPEST SDN BHD  146805H  0333192777  0333190877  PCO/14/2088/2016/250  13/07/2016  23/08/2016  23/08/2016  22/08/2018   BAHARU 
332. RIEZQA SAUFI ENTERPRISE  001809731W  0341055082  0341025082  PCO/10/2049/2016/167  09/06/2016  30/06/2016  30/06/2016  29/06/2018   BAHARU 
333. RIEZQA SAUFI ENTERPRISE  001809731W  0341055082  0341025082  PCO/10/2049/2018/122  07/06/2018  30/07/2018  30/06/2018  29/06/2020   MEMBAHARUI 
334. RISDA SECURITY AND SERVICES SDN. BHD  38930H  0342576340    PCO/10/2148/2017/069  14/03/2017  14/03/2017  14/03/2017  13/03/2019   BAHARU 
335. RISDA SECURITY AND SERVICES SDN. BHD  38930H  0342576340    PCO/10/2148/2019/113  13/03/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   MEMBAHARUI 
336. RM PEST CONTROL (M) SDN. BHD  561274H      PCO/10/2060/2019/172  04/01/2019  13/03/2019  30/06/2019  29/06/2021   MEMBAHARUI 
337. RM PEST CONTROL (M) SDN. BHD  561574H  0380762570  0380762572  PCO/10/2060/2016/180  06/06/2016  30/06/2016  30/06/2016  29/06/2018   BAHARU 
338. ROZA HARMONI ENTERPRISE  001417905D      PCO/10/1870/2016/081  09/03/2016  31/03/2016  31/03/2016  30/03/2018   BAHARU 
339. SABRI FARIS ENTERPRISE  001965904V      PCO/10/2388/2019/237  29/05/2019  26/06/2019  26/06/2019  25/06/2021   BAHARU 
340. SAFEWAY PEST CONTROL SDN. BHD  637237V  03 80232835  03 80232721  PCO/10/320/2016/335  17/11/2016  18/11/2016  21/11/2016  20/11/2018   MEMBAHARUI 
341. SAFEWAY PEST CONTROL SDN. BHD  637237V  03 80232835  03 80232721  PCO/10/320/2019/75  19/11/2018  14/12/2018  21/11/2018  20/11/2020   MEMBAHARUI 
342. SAFWAN PEST MANAGEMENT SDN. BHD  730315H  03 58824091  03 58824092  PCO/10/598/2017/303  21/09/2017  21/09/2017  11/11/2017  10/11/2019   MEMBAHARUI 
343. SALAK PEST CONTROL (M) SDN BHD  1164757D  0331493395  0331493395  PCO/10/539/2016/203  16/12/2015  02/08/2016  30/06/2016  29/06/2018   MEMBAHARUI 
344. SALAK PEST CONTROL (M) SDN BHD  1164757D  0331493395  0331493395  PCO/10/539/2018/215  23/07/2018  30/07/2018  20/08/2018  19/08/2020   MEMBAHARUI 
345. SANICARE HYGIENE SERVICES SDN. BHD  122470P  03-56378721  03-56378725  PCO/10/1562/2017/138  04/05/2017  05/05/2017  21/08/2017  20/08/2019   MEMBAHARUI 
346. SANICARE HYGIENE SERVICES SDN. BHD  122470P  03-56378721  03-56378725  PCO/10/1562/2017/138  19/06/2017  21/06/2017  21/08/2017  20/08/2019   PINDAAN 
347. SANICARE HYGIENE SERVICES SDN. BHD  122470P  03-56378721  03-56378725  PCO/10/1562/2019/271  10/05/2019  05/08/2019  20/08/2019  19/08/2021   MEMBAHARUI 
348. SAS PEST SERVICES  SA0340942U      PCO/10/2253/2017/387  08/12/2017  08/12/2017  08/12/2017  07/12/2019   BAHARU 
349. SASAA ENTERPRISE  001354393X      PCO/10/589/2016/107  09/03/2016  31/03/2016  31/03/2016  30/03/2018   MEMBAHARUI 
350. SASAA ENTERPRISE  001354393X      PCO/10/589/2018/107  22/04/2018  11/04/2018  11/04/2018  10/04/2020   MEMBAHARUI 
351. SEALVEST RESOURCES  001798004W  03 90766929    PCO/10/2184/2017/195  19/06/2017  20/06/2017  20/06/2017  19/06/2019   BAHARU 
352. SEALVEST RESOURCES  001798004W  03 90766929    PCO/10/2184/2019/268  29/05/2019  07/10/2019  05/08/2019  04/08/2021   MEMBAHARUI 
353. SEKILAS KARISMA (M) SDN. BHD.  528804T  0380206302  0380232578  PCO/10/099/2018/34  29/01/2018  20/02/2018  20/02/2018  19/02/2020   MEMBAHARUI 
354. SELAYANG PEST CONTROL  229534A  0333433403    PCO/10/2065/2016/196  26/10/2015  18/07/2016  17/11/2015  16/11/2017   BAHARU 
355. SELAYANG PEST CONTROL SDN. BHD  229534A  03 33433403  03 33436933  PCO/10/2065/2017/333  27/10/2017  31/10/2017  17/11/2017  16/11/2019   MEMBAHARUI 
356. SELAYANG PEST CONTROL SDN. BHD  229534A  03 33433403  03 33436933  PCO/10/2065/2019/421  19/09/2019  06/11/2019  16/11/2019  15/11/2021   MEMBAHARUI 
357. SELAYANG PEST CONTROL SDN. BHD  229534A  03 61851880  03 61871518  PCO/10/23/2017/332  27/10/2017  31/10/2017  17/11/2017  16/11/2019   MEMBAHARUI 
358. SELAYANG PEST CONTROL SDN. BHD  229534A  03 61851880  03 61871518  PCO/10/23/2019/422  19/11/2019  06/11/2019  16/11/2019  15/11/2021   MEMBAHARUI 
359. SEMARAK NIAGA LANSKAP SDN. BHD  416698W  03 78311421  03 78321425  PCO/10/2191/2017/211  04/07/2017  06/07/2017  06/07/2017  05/07/2019   BAHARU 
360. SEMUSIM SEPEKAN ENTERPRISE  001441844K  03 31657161  03 31657161  PCO/10/885/2017/125  18/04/2017  18/04/2017  17/04/2017  16/04/2019   MEMBAHARUI 
361. SEMUSIM SEPEKAN ENTERPRISE  001441844K  03 31657161  03 31657161  PCO/10/885/2019/191  07/03/2019  13/03/2019  17/04/2019  16/04/2021   MEMBAHARUI 
362. SERI SABAK RESOURCES  SA0233064K      PCO/10/2039/2016/138  19/04/2016  29/04/2016  29/04/2016  28/04/2018   BAHARU 
363. SERI SABAK RESOURCES  SA0233064K      PCO/10/2039/2018/239  20/07/2018  30/07/2018  29/04/2018  28/04/2020   MEMBAHARUI 
364. SERVAL INTERGRATED PEST MANAGEMENT SDN. BHD  930788T  0361279144  0361279144  PCO/10/1669/2017/359  13/11/2017  15/11/2017  11/11/2017  10/11/2019   MEMBAHARUI 
365. SGS (MALAYSIA) SDN. BHD.  10871T  03 31652320  03 31650063  PCO/10/1313/2017/261  08/08/2017  11/08/2017  11/08/2017  10/08/2019   MEMBAHARUI 
366. SH ENVISAGE SDN. BHD  197270H  0387688400  0387689400  PCO/10/2141/2017/045  13/02/2017  20/02/2017  20/02/2017  19/02/2019   BAHARU 
367. SHAM PEST CONTROL SDN. BHD  6652557W  03 61879144  03 61879136  PCO/10/167/2017/248  10/08/2017  11/08/2017  16/09/2017  15/09/2019   MEMBAHARUI 
368. SHAM PEST CONTROL SDN. BHD  6652557W  03 61879144  03 61879136  PCO/10/167/2019/189  15/03/2019  13/03/2019  16/10/2019  15/10/2021   MEMBAHARUI 
369. SILVERNICE BIZZ TRADE  SA0378235U      PCO/10/2380/2019/207  04/02/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   BAHARU 
370. SIME DARBY AGRI-BIO SDN BHD  86904K  03-32811366  03-32811368  PCO/10/1240/2017/096  28/03/2017  31/03/2017  31/05/2017  30/05/2019   MEMBAHARUI 
371. SIME DARBY AGRI-BIO SDN BHD  86904K  03 78484000  03 78485129  PCO/10/1240/2019/196  15/02/2019  13/03/2019  31/05/2019  30/05/2021   MEMBAHARUI 
372. SKILL PEST CONTROL SDN. BHD  327482M  03 61896108  03 61899710  PCO/10/036/2017/281  28/08/2017  30/08/2017  10/09/2017  09/09/2019   MEMBAHARUI 
373. SKILL PEST CONTROL SDN. BHD  327482M  03 61896108  03 61899710  PCO/10/036/2019/294  17/07/2019  05/08/2019  10/09/2019  09/09/2021   MEMBAHARUI 
374. SKILL TERMITE EXTERMINATOR SDN. BHD  923055V  03 90766929  03 90746929  PCO/10/1303/2017/178  08/06/2017  09/06/2017  30/07/2017  29/07/2019   MEMBAHARUI 
375. SKILL TERMITE EXTERMINATOR SDN. BHD  923055V  03 90766929  03 90746929  PCO/10/1303/2019/267  29/05/2019  26/06/2019  29/07/2019  28/07/2021   MEMBAHARUI 
376. SKS SERVICES & PEST MANAGEMENT SDN. BHD  654028H  03-51919230  03-51919231  PCO/10/146/2016/093  11/03/2016  31/03/2016  31/03/2016  30/03/2018   MEMBAHARUI 
377. SKY PEST SDN. BHD  889031T      PCO/10/1135/2016/125  31/03/2016  29/04/2016  14/07/2016  13/07/2018   MEMBAHARUI 
378. SKY PEST SDN. BHD  889031T      PCO/10/1135/2018/46  31/01/2019  14/12/2018  14/07/2018  13/07/2020   MEMBAHARUI 
379. SKY PEST CONTROL  SA0369892V      PCO/10/2091/2016/270  21/09/2016  22/09/2016  21/09/2016  20/09/2018   BAHARU 
380. SKY PEST CONTROL  SA0369892V      PCO/10/2091/2018/238  18/07/2018  30/07/2018  30/07/2016  29/07/2018   MEMBAHARUI 
381. SKY PEST CONTROL  SA0369892V      PCO/10/2091/2019/08  12/09/2018  14/12/2018  21/09/2018  20/09/2020   MEMBAHARUI 
382. SRI PEST CONTROL  001198499W      PCO/10/631/2016/174  01/06/2016  30/06/2016  30/06/2016  29/06/2018   MEMBAHARUI 
383. SRI PEST CONTROL  001198499W      PCO/10/631/2018/149  04/06/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
384. STANDARD FUMIGATION SDN. BHD  649024H  0331680959  0331670959  PCO/10/1019/2016/252  25/08/2016  30/08/2016  31/10/2016  30/10/2018   MEMBAHARUI 
385. STANDARD FUMIGATION SDN. BHD  649024H  03 31680959  03 31670959  PCO/10/1019/2018/280  30/08/2018  14/09/2018  31/10/2018  30/10/2020   MEMBAHARUI 
386. STANDARD FUMIGATION SDN. BHD  649024H      PCO/10/737/2017/049  15/02/2017  20/02/2017  05/03/2017  04/03/2019   MEMBAHARUI 
387. STANDARD FUMIGATION SDN. BHD  649024H  03 31680959  03 31670959  PCO/10/737/2019/182  24/01/2019  13/03/2019  05/03/2019  04/03/2021   MEMBAHARUI 
388. STAR HYGIENE & CLEANING SERVICES SDN. BHD  921668T    0361851336  PCO/10/2055/2016/172  30/03/2016  30/06/2016  30/06/2016  29/06/2018   BAHARU 
389. STAR HYGIENE & CLEANING SERVICES SDN. BHD  921668T  0189187015  0361851336  PCO/10/2055/2019/479  29/03/2019  20/12/2019  20/12/2019  19/12/2021   MEMBAHARUI 
390. SUCCESS PEST CONTROL SDN. BHD  1076442M  03 31684722  03 31684723  PCO/10/2313/2018/204  07/06/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   BAHARU 
391. SUCESS PEST CONTROL SDN. BHD  1076442M  0331625864    PCO/10/1736/2016/253  12/08/2016  30/08/2016  17/10/2016  16/10/2018   MEMBAHARUI 
392. SYAIBAH ENTERPRISE  SA0368349K    03 33932471  PCO/10/2031/2016/083  03/03/2016  31/03/2016  31/03/2016  30/03/2018   BAHARU 
393. SYAIBAH ENTERPRISE  SA0368349K    03 33932471  PCO/10/2031/2018/67  13/02/2018  23/02/2018  30/03/2018  29/03/2020   MEMBAHARUI 
394. SYNERGY ROTATE NORTH ENTERPRISE  001620321W  0380603839  0327883567  PCO/10/2027/2016/061  05/02/2016  26/02/2016  26/02/2016  25/02/2018   BAHARU 
395. SYNERGY ROTATE NORTH ENTERPRISE  001620321W  0380603839  0327883567  PCO/10/2027/2018/62  23/02/2018  23/02/2018  26/02/2018  25/02/2020   MEMBAHARUI 
396. SYNERGY SPECTACULAR SDN. BHD.  754075A  03 77345788  03 77344088  PCO/10/1670/2018/106  22/05/2018  11/04/2018  11/04/2018  10/04/2020   MEMBAHARUI 
397. T RACT SDN. BHD  930196U  03 80631999  03 80631999  PCO/10/1421/2018/87  26/03/2018  11/04/2018  11/04/2018  10/04/2020   MEMBAHARUI 
398. T RACT SDN. BHD.  9301961  80631999    PCO/10/1421/2016/127  30/03/2016  29/04/2016  29/04/2016  28/04/2018   MEMBAHARUI 
399. TAA GEMILANG RESOURCES  002090890D  0122408707    PCO/14/1647/2018/33  09/02/2018  20/02/2018  20/02/2018  19/02/2020   MEMBAHARUI 
400. TAMAS JAYA BINA ENTERPRISE  SA0093371W      PCO/10/2045/2016/125  09/04/2018  30/07/2018  28/04/2018  27/04/2020   MEMBAHARUI 
401. TAMAS JAYA BINA ENTERPRISE  SA0093371W      PCO/10/2045/2016/144  08/05/2016  29/04/2016  29/04/2016  28/04/2018   BAHARU 
402. TERMIBAIT FACILITY SERVICES SDN. BHD  012273H  0333257694  0333254694  PCO/10/1298/2017/013  11/01/2017  13/01/2017  30/01/2017  29/01/2019   MEMBAHARUI 
403. TERMIBAIT FACILITY SERVICES SDN BHD  912273H  0128962248    PCO/10/1298/2019/223  18/03/2019  26/06/2019  26/06/2019  25/06/2021   MEMBAHARUI 
404. TERMINEX PEST CONTROL SDN. BHD  312082W  0361882888  0361899888  PCO/10/174/2017/353  07/11/2017  15/11/2017  10/12/2017  09/12/2019   MEMBAHARUI 
405. TERMINEX PEST CONTROL SDN. BHD  312082W  0361882888  0361899888  PCO/10/174/2019/411  19/09/2019  04/11/2019  09/12/2019  08/12/2021   MEMBAHARUI 
406. TERMY TECH (M) SDN. BHD  705731U  0351319341  0355253107  PCO/10/1754/2017/113  18/04/2017  18/04/2017  18/04/2017  17/04/2019   MEMBAHARUI 
407. TERMY TECH (M) SDN. BHD  705731U  0351319341  0355253107  PCO/10/1754/2019/241  18/03/2019  26/06/2019  18/04/2019  17/04/2021   MEMBAHARUI 
408. THE ITALIAN BAKER SDN. BHD  766465V  0333256271  0333256388  PCO/10/2177/2017/174  05/06/2017  09/06/2017  09/06/2017  08/06/2019   BAHARU 
409. THE ITALIAN BAKER SDN. BHD  766465V  0333256271  0333256388  PCO/10/2177/2019/242  30/04/2019  26/06/2019  09/06/2019  08/06/2021   MEMBAHARUI 
410. THURSINAR CORPORATION SDN.BHD  514760X  03-78421242  03-78327242  PCO/10/2431/2019/470  20/09/2019  17/12/2019  17/12/2019  16/12/2021   BAHARU 
411. TNTI TRADING  SA0158981K      PCO/10/2369/2019/147  07/01/2019  13/03/2019  13/03/2019  12/03/2021   BAHARU 
412. TOTAL PEST CONTROL SERVICE  001797483W  0377813503  0377831319  PCO/10/1095/2016/262  26/08/2016  23/08/2016  23/08/2016  22/08/2018   MEMBAHARUI 
413. TOTAL PEST CONTROL SERVICE  001797483W  0377813503  0377831319  PCO/10/1095/2019/30  22/10/2018  14/12/2018  23/08/2018  22/08/2020   MEMBAHARUI 
414. TRULY GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD  774239U  0 342668741    PCO/10/1839/2017/163  23/05/2017  24/05/2017  05/06/2017  04/06/2019   MEMBAHARUI 
415. TRULY GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD  774239U  0 342668741    PCO/10/1839/2019/394  10/07/2019  04/10/2019  04/10/2019  03/10/2021   MEMBAHARUI 
416. UNITED PEST CONTROL SDN. BHD  296184M  03 31620657  03 31656495  PCO/10/2196/2017/227  17/07/2017  21/07/2017  21/07/2017  20/07/2019   BAHARU 
417. UNITED PEST CONTROL SDN. BHD  296184M  03 31620657  03 31656495  PCO/10/2196/2019/388  01/07/2019  18/10/2019  04/10/2019  03/10/2021   MEMBAHARUI 
418. UNIVERSAL BASE SDN. BHD  778431H  0378471648  0378475093  PCO/10/650/2017/035  03/02/2017  03/02/2017  07/04/2017  06/04/2019   MEMBAHARUI 
419. UNIVERSAL BASE SDN. BHD  778431H  03 78461142  03 78461149  PCO/10/650/2019/111  30/01/2019  13/03/2019  07/04/2019  06/04/2021   MEMBAHARUI 
420. URBAN ENVIROMENT RESOURCES  002132043M      PCO/0/1616/2018/132  29/06/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   MEMBAHARUI 
421. URBAN ENVIROMENT RESOURCES  002132043M      PCO/10/1616/2016/146  13/04/2016  29/04/2016  29/04/2016  28/04/2018   MEMBAHARUI 
422. URC GLOBAL CARE SDN BHD  621495M  03-33438300  03-33438600  PCO/10/078/16/022  06/01/2016  13/01/2016  13/03/2016  12/03/2018   MEMBAHARUI 
423. URC GLOBAL CARE SDN BHD  621495M  03-33438300  03-33438600  PCO/10/078/2018/99  27/04/2018  30/04/2018  30/04/2018  29/04/2020   MEMBAHARUI 
424. USAHA BAHARU SERVICES  002407910D      PCO/10/2315/2018/216  05/07/2018  30/07/2018  30/07/2018  29/07/2020   BAHARU 
425. VANGUARD FUMIGATION SDN. BHD.  1027417P  03 31653229  03 31663230  PCO/10/1653/2017/128  18/04/2017  18/04/2017  15/05/2017  14/05/2019   MEMBAHARUI 
426. VANGUARD FUMIGATION SDN. BHD.  1027417P  03 31653229  03 31663230  PCO/10/1653/2019/258  23/04/2019  26/06/2019  15/05/2019  14/05/2021   MEMBAHARUI 
427. VIGOREX SDN. BHD  1126381D  03 33244303  03 33192479  PCO/10/1910/2018/26  12/01/2018  09/02/2018  09/02/2018  08/02/2020   MEMBAHARUI 
428. VIGOREX SDN. BHD  1126381D  0333244303  0333192479  PCO/10/920/2016/209  09/03/2016  15/08/2016  31/08/2016  30/08/2018   MEMBAHARUI 
429. VX PEST & TERMITE CONTROL  002862457X  03-90751308    PCO/10/2428/2019/461  31/10/2019  06/12/2019  06/11/2019  05/11/2021   BAHARU 
430. WESTPOINT PEST CONTROL AND SERVICES  000705739X    0378422238  PCO/10/510/2017/296  21/09/2017  21/09/2017  03/01/2018  02/01/2020   MEMBAHARUI 
431. WESTPOINT PEST CONTROL AND SERVICES  000705739X    0378422238  PCO/10/510/2019/418  25/09/2019  06/11/2019  02/01/2020  01/01/2022   MEMBAHARUI 
432. WNS PEST MANAGEMENT SDN.BHD  864584W  0342853186    PCO/10/2025/2016/059  02/02/2016  26/02/2016  26/02/2016  25/02/2018   BAHARU 
433. WOOD PECKER (MALAYSIA) SDN. BHD  159519M  0356371001  0357378001  PCO/10/142/2017/355  07/11/2017  15/11/2017  20/12/2017  19/12/2019   MEMBAHARUI 
434. YAKIN PEST CONTROL  SA0163088H      PCO/10/1655/2017/158  23/05/2017  24/05/2017  05/06/2017  04/06/2019   MEMBAHARUI 
435. YAKIN PEST CONTROL  SA0163088H      PCO/10/1655/2019/449  29/11/2019  25/11/2019  25/11/2019  24/11/2021   MEMBAHARUI 
436. YS PEST CONTROL MANAGEMENT  002334906K      PCO/10/299/2017/326  27/10/2017  31/10/2017  31/10/2017  30/10/2019   MEMBAHARUI 
437. YS PEST CONTROL MANAGEMENT  002334906K      PCO/10/299/2019/404  13/08/2019  25/10/2019  30/10/2019  29/10/2021   MEMBAHARUI 
438. ZAF PRO PEST SERVICES  SA0120819P    0387248500  PCO/10/1016/2017/318  27/10/2017  31/10/2017  26/10/2017  25/10/2019   MEMBAHARUI 
439. ZAMS FUMIGATION ENTERPRISE  SA0225162V      PCO/10/2097/2016/298  30/09/2016  04/10/2016  04/10/2016  03/10/2018   BAHARU 
440. ZF EHSAN ENTERPRISE  002497780X  0182358771  zfehsan@gmail.com  PCO/10/2102/2016/304  18/10/2016  20/10/2016  20/10/2016  19/10/2018   BAHARU 
441. ZF EHSAN ENTERPRISE  002497780X  0182358771  zfehsan@gmail.com  PCO/10/2102/2018/218  24/07/2018  30/07/2018  20/10/2018  19/10/2020   MEMBAHARUI 
442. ZINENEIL TRADE (M) SDN. BHD  482778X  0333232454  0333234370  PCO/10/2032/2016/084  11/03/2016  31/03/2016  31/03/2016  30/03/2018   BAHARU