AgrIS Geoportal
Isnin , 22 April 2024 
[ Map Katalog ]
[ FAQ ]
[ Permohonan Online ]
[ Hubungi Kami ]
[ Program Petani ]
 Pautan
[ DoA ]
[ MoA ]
[ AgriBazaar ]
[ AgriBDC ]
[ myGovernment ]
[ SMEinfo ]
 


Bagi Pengguna Modul Pelanggan, Projek, Luar Projek, IAT, Pengembangan, Tanaman, Lesen Racun Perosak dan Mekanisasi Ladang,
sila gunakan url baru dibawah untuk login ke dalam sistem.
http://www.agris.doa.gov.my/agrisv2/
Sebarang pertanyaan boleh diajukan ke emel agris@doa.gov.my.
Sekian, terima kasih.

Pengenalan Projek AgrIS GeoPortal

Pada masa ini, Jabatan Pertanian tidak mempunyai sebarang sistem yang membolehkan maklumat pertanian dicapai dengan mudah dan cepat serta datanya adalah 'reliable' dan 'accurate'. Ini adalah kerana maklumat pertanian ini disimpan secara manual dalam bentuk 'hardcopy' dan 'softcopy' di bahagian-bahagian dan negeri-negeri di Jabatan Pertanian.


Objektif

  • Untuk mewujudkan satu kaedah pengumpulan data yang standard dan seragam untuk maklumat pertanian
  • Untuk meningkatkan ketepatan data, kesediaan data dan mengelakkan pertindihan data
  • Untuk meningkatkan kecekapan perancangan dan analisis data pertanian bagi membantu pembuat keputusan
  • Untuk mempercepatkan proses pelaporan dan statistik maklumat pertanian.

Ciri-ciri AgrIS GeoPortal

  • Online (web based)
  • Capaian real time
  • Secara GIS (GIS based)
[ Lanjutan ] [ Artikel Seterusnya ] 
 

 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 
Modul yang sedang diuji guna di laman ini :
e-Bajet
Latihan
• Latihan Dalam Khidmat
• IUBT
• IPSM
Pengurusan Perosak Tanaman
 
Copyright 2007 © AgrIS GeoPortal